Bywydau gofalwyr ifanc yn ysbrydoli gêm fwrdd

  • Cyhoeddwyd
Gêm gofalwyr ifancFfynhonnell y llun, UK Choices Ltd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gêm yn dangos rhai o'r heriau sy'n wynebu gofalwyr ifanc.

Mae gofalwyr ifanc yng Nghymru wedi troi eu bywydau mewn i gêm bwrdd er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r problemau sy'n eu hwynebu.

Bydd chwaraewyr yn darganfod y gwahanol lwybrau mae pobl ifanc yn eu dilyn gan ddibynnu ar y cyfarwyddiadau ar gardiau sy'n cael eu defnyddio yn ystod y gêm.

Dywedodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Bae Abertawe bod y gêm wedi cael ei chroesawu mewn treialon mewn pedair ysgol leol.

Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae un allan o bob 40 gofalwr yng Nghymru yn iau na 17 oed, y gyfradd uchaf o ofalwyr ifanc ym Mhrydain.

Dywedodd y cyd-lynydd gweithgareddau, Geraint Turner, mai'r nod oedd creu ffordd ddifyr o hyrwyddo'r angen i gefnogi gofalwyr ifanc.

'Effaith bositif neu negyddol'

Dywedodd: "Mae'r chwaraewyr yn chwarae'r gêm un ai fel gofalwr ifanc neu fel person ifanc, ac mae bob cam yn dangos agwedd wahanol ar eu bywydau.

"Mae gorfod dewis cerdyn yn arwydd o ddigwyddiadau sy'n methu cael eu rheoli sy'n cael effaith bositif neu negyddol ar y chwaraewyr."

Mae un cerdyn yn cosbi gofal ifanc am fod yn rhy brysur i wneud ei waith cartref.

Mae cerdyn arall yn dweud wrth ofalwr ifanc i baratoi ei frecwast ei hun os yw rhiant yn sâl - rhywbeth y byddai gofalwr ifanc yn hen gyfarwydd â gwneud.

Astudiaeth achos

Dywedodd Vickie Lovell, 16 oed o Gastell-nedd, bod y gêm yn dangos sut mae hi'n byw ei bywyd.

"Mae gan mam dyfiant niweidiol ar ei hymennydd a chlefyd Cushing ac mae fy llystad yn epileptig.

"Mae mam yn dioddef o boenau drwg yn ei chefn gan ei chael hi'n anodd cerdded ac mae cyhyrau fy llystad yn chwyddo, felly mae yntau'n cael trafferth cerdded.

"Felly rydw i'n gwneud llawer o'r glanhau a'r coginio, rydw i'n nôl y tabledi o'r feddygfa ac yn gwneud rhywfaint o'r siopa.

"Mae'n creu mwy o bryder i mi...ynghyd â'r gwaith ysgol a phopeth arall, mae'n ychwanegu llawer o bethau mae angen i mi eu gwneud ac yn chwarae ar fy meddwl.

"Mae bywydau pawb yn galed ac mae llawer o bobl yn gorfod mynd drwy wahanol brofiadau, ond rydw i'n gwybod bod gen i rywbeth ychwanegol i boeni amdano.

"Ond ar ddiwedd y dydd, dyna beth sy'n fy ngwneud i, yn 'fi'."

Dywedodd Lynda Clarke, prif weithredwr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Bae Abertawe, mae'r gêm wedi "dal yn nychymyg" pobl ifanc a'u hathrawon.

Dywedodd: "Bwriad y prosiect yw cydnabod bod gofalwyr ifanc yn bobl ifanc gyda chyfrifoldebau ychwanegol am ofalu, a rheiny'n gyfrifoldebau tu hwnt i'w hoedran."

Ffynhonnell y llun, UK Choices Ltd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Bae Abertawe wedi dweud bod y gêm wedi "dal yn nychymyg" pobl ifanc a'u hathrawon.