Cychwyn achos twyll yswiriant

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Christopher Clee QC, bod yr achos yn ymwneud â 28 cais yswiriant

Mae'r achos yn erbyn chwech o bobl sydd wedi eu cyhuddo o hawlio iawndal drwy dwyll yn dilyn gwrthdrawiadau ffug wedi cychwyn yn Llys y Goron Caerdydd.

Clywodd y rheithgor bod yr achos yn ymwneud â "thwyll yswiriant - wedi'i gyflawni ar raddfa fawr dros gyfnod sylweddol o amser".

Clywodd y llys bod "87 o bobl wahanol yn dod at ei gilydd i wneud ceisiadau damwain ffug fel rhan o gynllun sy'n cael ei adnabod fel crash for cash, ac wrth galon y cynllun hwnnw roedd y teulu Yandell."

Dywedodd y bargyfreithiwr ar ran yr erlyniad, Christopher Clee QC, bod yr achos yn ymwneud â 28 cais yswiriant.

Dywedodd Mr Clee "nad oedd yr un o'r ceisiadau yma'n ddilys." Aeth ymlaen i ddweud bod hwn yn "gynllun wedi'i drefnu a'i gydlynu'n dda, ond yn gwbl anonest."

'Hanes amheus'

Roedd y teulu Yandell yn rhedeg garej yn Uned 2, Ystâd Ddiwydiannol Dewi Sant, yn Pengam, Caerffili.

Roedd y teulu wedi dweud eu bod nhw wedi bod yn rhan o 15 o wrthdrawiadau honedig mewn llai na dwy flynedd. Dywedodd Mr Clee "pe bai'r ceisiadau'n ddilys, efallai y byddan nhw'n gymwys ar gyfer teitl y teulu mwyaf anlwcus yn ne Cymru."

Mae'r erlyniad yn dweud bod y garej wedi honni eu bod nhw wedi trwsio'r cerbydau oedd yn y gwrthdrawiadau gan dderbyn taliadau gan y cwmniau yswiriant am y gwaith a darparu ceir dros dro. Roedd y gyrwyr a'r teithwyr wedi derbyn iawndal am anafiadau.

Mae'r erlyniad yn dweud bod hyn yn golygu "bod yr un bobl yn cael gwrthdrawiad ar ôl gwrthdrawiad a'r rheiny'n cynnwys ffrindiau a theulu."

Dywedodd Mr Clee wrth y rheithgor "nad oedd y gwasanaethau brys wedi cael eu galw unwaith" a bod llawer o'r gwrthdrawiadau wedi eu cofnodi ar ffyrdd tebyg (chwe gwrthdrawiad ar Ffordd Pengam, pedwar gwrthdrawiad ar Ffordd Newydd, Oakdale a saith gwrthdrawiad ar yr A469 rhwng Thornhill a Gilfach).

Roedd gan lawer o'r cerbydau oedd yn rhan o'r gwrthdrawiadau "hanes amheus" - gan fethu profion MOT, bod â sawl cyn-berchennog a llawer o filltiroedd ar y cloc.

Roedd y troseddau honedig wedi digwydd rhwng 2009 a 2011.

Mae Byron Yandell, Peter Yandell, Rachel Yandell, Gavin Yandell, Michelle Yandell a Jennifer Cosh yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Mae disgwyl i'r achos barhau am chwe wythnos.