C'mon Cymru!

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, EA SPORTS

Tra bod tim pêl-droed Cymru wedi cael dechrau addawol i'w hymgyrch i gyrraedd rowndiau terfynol Pencampwriaethau Ewro 2016, cafodd cystadleuaeth yr un mor frwdfrydig ei chynnal yn Ysgol Brynrefail, Llanrug yn ddiweddar.

Nid cystadleuaeth gyffredin mo hon... o na! Doedd dim rhaid i Geth na Ger, cyflwynwyr C2 ar Radio Cymru, ddangos eu coesau blewog i'r byd (er mawr ryddhad i bawb!).

Y cwbl oedd angen oedd sgrîn fawr, console cyfrifiadurol, ychydig o actorion a cherddorion Cymru a bysedd medrus, chwim ar y teclynnau rheoli.

Er mai gêm bêl-droed gyfrifiadurol oedd hon, roedd y tensiwn i'w deimlo yn yr awyr.

Doedd yr ysgol heb weld cymaint o gynnwrf ers y dyddiau rheiny pan oedd 'na fachgen o Ddeiniolen yn sgorio'n rheolaidd i dîm yr ysgol. Malcolm Allen oedd hwnnw. 'Sgwn i be ddigwyddodd iddo fo?

Ond nôl â ni at y gystadleuaeth, a dyma i chi flas o'r hyn ddigwyddodd yn y rownd gyntaf...

Aled "Al Ffilms" Llewelyn v Gwion Tegid

Fel mae ei lysenw yn awgrymu, yr unig sgrîn fawr mae Aled yn gyfarwydd â hi ydi honno mewn sinema, felly dydi o ddim yn giamstar ar gemau pêl-droed cyfrifiadurol a gan bod Gwion yn brolio ei fod o'n dipyn o foi, doedd hi ddim yn syndod mai buddugoliaeth hawdd oedd hi o 3-0 i Gwion, sy'n chwarae rhan Barry yn Rownd a Rownd. Ond o leia mi lwyddodd Aled i gadw'r sgôr yn anrhydeddus.

Ffion Llwyd v Gwion Aled

Yr unig ferch ddigon dewr, neu ddigon gwirion, i dderbyn yr her, oedd Ffion Llwyd. Athrawes ydi Ffion, ond mi gafodd wers galed yn erbyn Gwion Aled, un arall o gast Rownd a Rownd. Er i Ffion gadw'r llechen yn lân yn yr hanner cynta, colli fu ei hanes o 3-0. Mae hi'n dadlau bod hi'n methu canolbwyntio gan bod Geth yn ceisio ei chyfweld yn ystod y gêm. Cerdyn melyn i Geth!

Mae 'na batrwm yn dechrau datblygu yn fan hyn - dwy fuddugoliaeth gyfforddus i actorion Rownd a Rownd. Mae'n rhaid bod nhw'n cael digon o amser i ymarfer yn y 'stafell werdd rhwng golygfeydd!

Tudur Evans v Math Llwyd

Math, gitarydd Y Reu, oedd y cystadleuydd ieuengaf felly, mewn egwyddor, mi ddylai o fod wedi medru ymateb yn fwy chwim na gweddill y criw.

Mae Tudur, un arall o griw Rownd a Rownd, yn cefnogi Everton, ac roedd 'chydig o ddylanwad degawd David Moyes ar ei dactegau ceidwadol. Does ryfedd felly bod y gêm wedi mynd i giciau o'r smotyn. Ond mi gadwodd Math ei ddisgyblaeth a sicrhau buddugoliaeth gampus.

Dyl Mei v Ifan Dafydd

Mi fuasech chi'n cael tipyn o fraw petasech chi'n gweld Dyl Mei yn rhuthro (wel... cerdded 'falle) i'ch cyfeiriad ar gae pêl-droed. Yn ffodus i'r cerddor Ifan Dafydd, gêm gyfrifiadurol sy'n cael ei chwarae heddiw.

Mae Ifan yn berfformiwr profiadol ar lwyfannau ac yn y gêm hon roedd o'n awyddus iawn i ddangos ei ddoniau wrth gael ei chwaraewyr i basio'n gelfydd rhwng ei gilydd. Er hynny doedd ganddo ddim y gallu i drosi'r cyfleoedd yn goliau. Nid felly'r troellwr disgiau o Borthmadog, Dyl Mei. 'Falle bod gen ti tic las ar dy gyfri Twitter Ifan ond 'di hynny fawr o help yn y gystadleuaeth hon... 2-0 i Dyl Mei.

Gethin Evans v Geraint Iwan

Mae'r ddau yma, fel mae gwrandawyr C2, BBC Radio Cymru yn ei wybod, yn gallu siarad yn ddi-ben-draw am bêl-droed. Ond sut siâp sydd arnyn nhw mewn her gyfrifiadurol? Roedd Ger yn hyderus tu hwnt, fel oedd Brasil cyn wynebu yr Almaen yng Nghwpan y Byd yr ha' 'ma. Cadw'n dawel wnaeth Geth cyn y gic gynta... tacteg ddoeth fel y digwyddodd pethau.

Er i Ger daro'r trawst ar ôl 7 eilaid yn unig o'r chwarae, roedd y lwc (yn ôl Ger) ar ochr Geth. "Dwy shot ofnadwy, a'r ddwy rwsud neu gilydd yn rowlio/bownshad/deflectio i mewn!"

Dyna i chi ddisgrifiad di-duedd Ger o'r goliau ddaeth â buddugoliaeth i'w gyd-gyflwynydd o 2-1.

Geth a Ger, Nos Wener 19 Rhagfyr, C2, BBC Radio Cymru 18:30