Profi ymateb brys i lifogydd difrifol yn Llanelwy

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o asiantaethau ac awdurdodau yn cymryd rhan yn yr ymarfer llifogydd

Bydd ymarfer i brofi ymateb Llanelwy i lifogydd yn dechrau heddiw.

Mae'r ymarfer aml asiantaeth yn profi, dros ddau ddiwrnod, sut mae Cyfoeth Naturiol Cymru, y gwasanaethau brys a'r awdurdod lleol yn ymateb i lifogydd difrifol.

Mae £165 miliwn wedi ei wario, gan Lywodraeth Cymru, ar ddiogelu cartrefi a busnesau rhag llifogydd ers Tachwedd 2011.

Mi fydd swyddogion yn ymarfer math tebyg o sefyllfa i lifogydd 2012, lle bu farw Margaret Hughes, dynes 91 oed.

Cynlluniau hirdymor

Bwriad yr ymarfer yw profi rhybuddion llifogydd, amddiffynfeydd dros dro, gwacáu cartrefi ar frys, rhwydwaith wardeiniaid llifogydd a chynlluniau llifogydd cymunedol.

Dywedodd Tim Jones o Gyfoeth Naturiol Cymru: "Roedd y llifogydd yn 2012 wedi llorio pobl Llanelwy, wedi dinistrio cartrefi a busnesau, difrodi seilwaith ac yn anffodus, wedi arwain at ganlyniadau trasig i un teulu.

"Rydyn i wedi gweithio'n galed i gefnogi'r gymuned ar ôl y llifogydd ac i sicrhau fod y ddinas wedi'i pharatoi'n well ac y bydd yn gallu dygymod â llifogydd yn y dyfodol."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd llifogydd difrifol yn Llanelwy yn 2012, yn dilyn cyfnod o law trwm
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhaid achub pobl o'u cartrefi pan gafodd rhannau helaeth o Lanelwy eu heffeithio gan lifogydd

Mae tair ardal rhybudd llifogydd yn Llanelwy ac mae 548 eiddo allan o 599 wedi cofrestru i dderbyn rhybudd llifogydd am ddim.

Mae rhwystr dros dro wedi ei osod ar lan yr afon a sylfaen concrid newydd wedi ei adeiladu er mwyn ceisio rhwystro difrod pellach gan lifogydd.

Ychwanegodd Tim Jones: "Eisoes, rydyn ni wedi gwneud cynnydd enfawr, rydyn ni wedi gwella amddiffynfeydd llifogydd, ond bydd yr ymarfer yn brawf cadarn ar y cynlluniau rydyn ni wedi'u paratoi a sut y bydd yr holl asiantaethau yn dod at ei gilydd i weithio'n gyflym ac yn effeithlon."

Yn dilyn y digwyddiad mi fydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n cynnal sesiwn 'galw heibio' ar Rhagfyr 10 i addysgu trigolion o gynlluniau hir dymor.

Fel cam nesaf, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru i ariannu'r gwelliannau. Yn dilyn hyn, y bwriad yw creu cynllun adeiladwaith ar gyfer dechrau 2016.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr ymarfer yn parhau tan ddydd Iau yn Llanelwy

Straeon perthnasol