Diffoddwyr tân: Diwedd ar streiciau?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r undeb wedi bod yn dadlau hefo'r llywodraeth ers 18 mis

Mae swyddogion undeb y frigâd dân wedi dweud y gallai'r ffrae dros bensiynau ddod i ben oherwydd agwedd Llywodraeth Cymru.

Bydd aelodau undeb yr FBU yn Lloegr yn mynd ar streic am bedwar diwrnod o nos Wener ymlaen, a hynny oherwydd angytuno gyda'r llywodraeth yn San Steffan.

Dywedodd yr undeb na fyddai gweithredu diwydiannol yng Nghymru oherwydd "newid cyfeiriad sylweddol" Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod "yn falch nad yw'r FBU wedi galw am weithredu pellach yng Nghymru".

'Cynllun gwell'

Mae cyfres o streiciau wedi bod ers 18 mis oherwydd newidiadau i bensiynau a'r oed ymddeol.

Dadl yr undeb oedd na fyddai modd i ddiffoddwyr aros yn ddigon heini i weithio yn eu 50au hwyr, ac y byddai hynny'n peryglu diogelwch y cyhoedd.

Ond mae'n ymddangos bod yr undeb wedi dod i gytundeb gyda Llywodraeth Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr undeb yn pryderu y byddai newidiadau i oed ymddeol yn peryglu diogelwch y cyhoedd

Dywedodd yr undeb mewn datganiad: "Tra bod y llywodraeth yn San Steffan yn parhau i anwybyddu pryderon y diffoddwyr tân, mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig cynllun gwell allai wella'r sefyllfa ar gyfer nifer fawr o ddiffoddwyr tân yng Nghymru.

"Byddai hyn yn cynnwys newid y ffordd mae diffoddwyr tân yn dewis ymddeol cyn 60 oed."

Ymgynghori

Ychwanegodd yr FBU bod Llywodraeth Cymru yn gwneud paratoadau ar gyfer ymgynghori ar y cynllun pensiwn fyddai yn wahanol i'r un sy'n cael ei gynnig yn Lloegr.

"Er mwyn sicrhau bod y mater hwn yn cael ei drafod yn llawn, mae cyngor gweithredol yr FBU wedi cytuno i beidio â galw diffoddwyr tân Cymru allan ar streic.

"Ond gallai hwn fod yn benderfyniad dros dro yn unig, a bydd y penderfyniad yn cael ei adolygu'n gyson."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn falch nad yw'r FBU wedi galw am weithredu pellach yng Nghymru.

"Fe wnaeth yr FBU wneud cynigion yn gynharach yn y flwyddyn ac rydyn ni'n cymryd cyngor arnyn nhw. Rydym yn bwriadu ymgynghori ar y cynigion yn ogystal â'r cynllun fydd yn gweithio yn Lloegr."

Straeon perthnasol