Cyhoeddi penderfyniad a ddylid cau meddygfa ym Mhen Llŷn

  • Cyhoeddwyd
Meddygfa AbersochFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae meddygon am gau Meddygfa Abersoch i geisio lleihau pwysau ar staff iechyd yr ardal

Mae disgwyl i fwrdd iechyd gyhoeddi a fydd meddygfa ym Mhen Llŷn yn cau neu beidio.

Roedd cais i gau'r ganolfan yn Abersoch oherwydd pryderon am ddiffyg staff.

Daeth y cais gan feddygon ym Motwnnog sy'n poeni am y gallu i redeg meddygfa Abersoch a chanolfan arall.

Fe wnaeth y bwrdd iechyd gyfarfod i drafod y cais yr wythnos ddiwethaf.

Trafferth recriwtio

Dwy feddygfa, un ym Motwnnog ac un yn Abersoch, sy'n gwasanaethu tua 7,000 o bobl yr ardal.

Ym mis Medi fe wnaeth dau o'r pum meddyg teulu oedd yn gweithio rhwng y ddau safle ymddeol, ac mae ymdrechion Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i lenwi'r swyddi wedi bod yn ofer.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Meddygfa Botwnnog yw'r unig un arall yn yr ardal

Mae'r meddygon sydd ar ôl wedi gwneud cais i gau meddygfa Abersoch i geisio lleihau'r pwysau ac mae Cynghorau Cymuned Aberdaron a Botwnnog wedi cefnogi'r syniad.

Yr wythnos ddiwethaf dywedodd Cadeirydd Cyngor Cymuned Aberdaron fod y sefyllfa yn un anodd.

Dywedodd Gwenda Williams nad oedd am i feddygfa Abersoch yn cau ond y byddai parhau gyda'r ddau safle yn "fygythiad" i un Botwnnog hefyd.

Ffyrdd gwahanol

Ychwanegodd bod "dyletswydd i gefnogi rhywle sy'n ganolog i Ben Llŷn".

Cyn y cyfarfod fe wnaeth y bwrdd iechyd gydnabod bod trafferthion recriwtio yn yr ardal a bod angen newid y ddarpariaeth iechyd.

Awgrymodd llefarydd y byddai'r bwrdd yn ystyried ffyrdd gwahanol o gynnal gwasanaethau cyn cau unrhyw feddygfa.