Enwi dyn gafodd ei daro gan dacsi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn 29 oed

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r dyn 29 oed fu farw wedi i dacsi ei daro yng Nghastell-nedd Port Talbot fore Sadwrn.

Bu farw Rhodri Roberts o Lyncorrwg ar yr A4063 Heol Maesteg tua 01:40.

Dywedodd ei deulu ei fod yn "dad cariadus" oedd yn edrych ymlaen at eni ei ail blentyn yn Ionawr.

"Bydd colled fawr ar ei ôl," meddai'r teulu.

Roedd Mr Roberts yn weldiwr yng ngwaith dur Tata, yn chwarae rygbi i Cwins Maesteg ac yn dwlu ar feicio mynydd a beiciau modur.

Dywedodd y teulu: "Rhodri, fyddwn ni byth yn dy anghofio di na dy wên.

"Fydd y pentre fyth yr un peth 'to. Bendith Duw arnat ti."

Dywedodd yr heddlu eu bod am siarad ag unrhywun welodd Mr Roberts yn cerded o Faesteg i gyfeiriad Cymer.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101.