Ymchwilio i'r heddlu wedi marwolaeth dyn yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ty yn Sblot

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio i weithredoedd yr heddlu wedi i ddyn farw yn Y Sblot, Caerdydd, ym mis Hydref.

Aeth yr heddlu i dŷ ar Stryd Adeline tua 14:00 ar Hydref 11 oherwydd pryderon am ddiogelwch dyn.

Roedd un dyn yno, Arlindo Furtado, ac roedd ganddo gyllell.

Fe wnaeth yr heddlu drafod gyda'r dyn 41 oed am dros ddwy awr ond tua 16:45 fe gafodd anaf difrifol i'w wddf.

Roedd tri swyddog yr heddlu wedi tanio eu gynnau Taser a chafodd y dyn driniaeth gan barafeddygon yn y tŷ.

Bu farw yn ddiweddarach yn Ysbyty'r Brifysgol.

Erbyn hyn, mae'r comisiwn wedi penderfynu cynnal ymchwiliad annibynnol i'r cyswllt rhwng yr heddlu a'r dyn fu farw, a pha gamau gafodd eu cymryd i ddiogelu ei les.

Mae'r comisiwn wedi holi o dŷ i dŷ a chasglu datganiadau aelodau'r cyhoedd.

Dywedodd pennaeth safonau proffesiynol Heddlu De Cymru, Tim Jones: "Mae Heddlu'r De yn cefnogi'r IPCC gyda'r ymchwiliad annibynnol.

"Roedd hwn yn ddigwyddiad anodd a heriol, ac rydyn ni'n cydymdeimlo gyda theulu Mr Furtado yn y cyfnod anodd yma."

Cafodd cwest ei agor a'i ohirio a bydd y comisiwn yn paratoi ffeil ar gyfer y crwner.