Ymgyrchwyr gam yn nes at achub pwll nofio Arberth

  • Cyhoeddwyd
Cyfeillion Pwll Arberth

Mae pobl leol yn Sir Benfro gam yn nes at achub pwll nofio Arberth yn dilyn ymgyrch i hel arian.

Penderfynodd Cyngor Sir Penfro beidio rhoi cefnogaeth ariannol i'r pwll oherwydd toriadau, ac roedd ymgyrch i godi digon o arian i gynnal y safle fel menter gymunedol.

Cafodd y grŵp darged o £200,000 i osod boeler newydd a gwneud gwaith cynnal a chadw.

Dywedodd Cyfeillion Pwll Arberth ddydd Mawrth eu bod nhw wedi casglu digon o arian i gymryd rheolaeth o'r pwll yr wythnos nesaf.

Penderfynodd y cyngor beidio cefnogi'r pwll wrth iddyn nhw geisio gwneud arbedion gwerth £20 miliwn.

Bydd y pwll nawr yn cael ei reoli gan grŵp cymunedol, sydd wedi casglu'r arian sydd ei angen i redeg y safle.

Derbyn cynllun busnes

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd argymhelliad ei wneud i'r cabinet i gau'r pwll i arbed arian

Dywedodd Sue Rees o Gyfeillion Pwll Arberth: "Byddwn yn cymryd drosodd ddydd Llun.

"Roedd rhaid i ni gasglu £130,000 erbyn Tachwedd 1, ond rydyn ni wedi pasio hynny. Cawsom wybod bod angen £130,000 i brynu a gosod y boeler biomas.

"Mae Cyngor Sir Penfro nawr wedi derbyn ein cynllun busnes.

"Byddwn yn agor i'r cyhoedd ddydd Llun, a bydd yr holl ysgolion oedd yn dod yma i nofio yn dod yn ôl."

Er yr hwb i'r ymgyrch i achub y ganolfan, bydd angen casglu mwy o arian ar gyfer paneli solar fydd yn cael eu gosod ar y to.

"Rydyn ni dal angen bron i £70,000 arall i gael y paneli i'r to. Rydyn ni dal yn chwilio am gynigion cyfranddaliadau.

"Y cynllun yw bod y boeler biomas angen bod i mewn ac yn gweithio erbyn y Nadolig. Mae'r paneli yn rhan o'r system yna, felly rydyn ni'n dal i gasglu arian..."