Rheithfarn naratif yng nghwest dyn â Syndrom Down

Cyhoeddwyd
Ysbyty Maelor Wrecsam
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Mr Rees fis wedi iddo fynd i Ysbyty Maelor Wrecsam ym mis Awst 2011.

Mae crwner yn Rhuthun wedi cofnodi rheithfarn naratif yn y cwest i farwolaeth dyn â Syndrom Down fu farw mewn ysbyty yn Wrecsam yn 2011.

Yn gynharach, clywodd y cwest bod gan Alun Rees, oedd yn 54, rai o'r briwiau gwely gwaethaf i weithwyr iechyd erioed eu gweld.

Dywedodd yr Uwch-grwner John Gittins bod pryderon wedi eu codi ynglŷn â gofal Mr Rees, a bod ceisiadau am gymorth ychwanegol wedi eu hanwybyddu.

Er hynny, dywedodd bod newidiadau i'r system yn y blynyddoedd diweddar wedi tawelu pryderon oedd ganddo.

Gofal gan ei chwaer

Bu farw Alun Rees wedi i sawl un o'i organau fethu, a hynny oherwydd heintiad sepsis.

Roedd Mr Rees wedi bod yn derbyn gofal gan ei chwaer, Brenda Griffiths, yn eu cartref ym Mrymbo ers 1993.

Ym mis Ionawr 2008 roedd Brenda Griffiths wedi galw'r gwasanaethau cymdeithasol gan ofyn am gyngor am arian i dalu am gefnogaeth.

Dywedodd Angela Edwards, y weithwraig gymdeithasol atebodd yr alwad, ei bod hi wedi gwneud nodiadau manwl ynglŷn ag anghenion Mr Rees a'r sefyllfa.

Roedd hi'n pryderu am y sefyllfa gan gredu bod risg oherwydd anghenion Mr Rees a phroblemau iechyd Ms Griffiths.

Er hynny, ni chafodd Mr Rees ei asesu, a ni chafodd gweithiwr cymdeithasol ei glustnodi ar gyfer yr achos.

Dywedodd Sheila Finnegan Jones, Pennaeth Gwasanaethau Anableddau Dysgu Cyngor Wrecsam ei fod "wedi mynd ar goll yn y broses o glustnodi", gan ddweud wrth y cwest bod y system ar gyfer clustnodi gweithwyr cymdeithasol bellach wedi'i newid.

'Tawelu pryderon'

Dywedodd Mr Gittins bod problemau am ofal Mr Rees wedi eu nodi, ond ei fod yn credu bod safon ei fywyd wedi bod yn dda tan tua Mai 2011, pan oedd yn cael trafferth symud.

Dywedodd ei fod yn debyg mai'r drafferth i symud oedd yn gyfrifol am y briwiau, ond ei fod yn bosib y byddai trin y briwiau wedi lleihau risg yr afiechyd oedd yn gyfrifol am ei farwolaeth.

Ychwanegodd bod newidiadau i'r system gofal wedi "tawelu unrhyw bryderon sydd gen i" am y diffygion yn ei ofal.