Plaid Cymru'n cwrdd â llywodraethwr Banc Lloegr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Leanne Wood, mae'n hanfodol bod anghenion Cymru'n cael eu clywed

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi galw am lais cryfach i Gymru ar benderfyniadau economaidd ac ariannol, wrth iddi gwrdd â llywodraethwr Banc Lloegr.

Yn dilyn y cyfarfod yn Llundain gyda Mark Carney, fe ddywedodd Leanne Wood fod angen cynrychiolaeth Gymreig ar bwyllgor polisi ariannol y banc.

Meddai: "Fe ddylai fod 'na gynrychiolaeth Gymreig ar y pwyllgor - yn amlwg, mae 'na benderfyniadau mawr sy'n effeithio ar bobl Cymru, ac ar hyn o bryd, does 'na ddim llais Cymreig yno.

"Mae'n hanfodol bod ein hangenion ni yn cael eu clywed yn iawn."

Yn ogystal, fe alwodd Ms Wood am gyfeirio buddsoddiad isadeiledd "at yr ardaloedd hynny lle mae'r mwya' o angen" i sicrhau tegwch i'r economi Gymreig.

"Heddiw, mae Plaid Cymru wedi dod i Lundain i drafod cynnig balans newydd i gyfoeth a phŵer ar yr ynysoedd yma.

"'Dy ni'n gwybod nad ydi'r economi Gymreig mor gryf ac y gallai fod - a chydag ymyrraeth, fe allai'r maes chwarae fod fymryn yn decach i Gymru.

Roedd y cyfarfod yn un cyfrinachol, fell y wnaeth Ms Wood ddim datgelu cynnwys ei sgwrs â Mr Carney, ond fe ddywedodd y byddai'n "parhau i guro" ar y drws, ac awgrymodd "efallai y bydd 'na ragor o gyfarfodydd ar ôl heddiw".

'Angen ymateb'

Fe ategodd llefarydd Trysorlys Plaid Cymru, Jonathan Edwards AS, eiriau'r arweinydd, gan ddweud ei fod "yn ddiolchgar iawn i lywodraethwr Banc Lloegr - mae'n dangos ei fod yn barod i wrando".

"Er wrth gwrs, mater o benderfyniad i lywodraeth Prydain yw e yn y pen draw.

"Ond mae'r ffaith bod e'n fodlon cwrdd â Phlaid Cymru yn dangos bod e'n gweld sut mae'r wladwriaeth yn newid o ran pwerau fiscal i'r gweldydd Celtaidd, a bod angen ymateb i hynny.

"Rwy'n siwr y bydd yn cymryd y neges hono yn hollol glir, ac yn ei drafodaethau gyda'r canghellor, dwi'n gobeithio y bydd e'n trafod y peth hefyd.