Cysylltu â ni

Cyhoeddwyd

Gallwch gynnig sylwadau am y gwasanaeth, ofyn cwestiwn neu anfon stori neu lun at dîm BBC Cymru Fyw drwy e-bostio cymrufyw@bbc.co.uk

Os hoffech i ni ymateb, yna cofiwch gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad e-bost.

Cofiwch ein bod ar Twitter (@BBCCymru) ac ar Facebook (BBC Cymru Wales), felly beth am anfon neges aton ni?

I wneud cwyn swyddogol, ewch i'n gwefan gwynion a dewis 'Gwneud cwyn', neu gallwch wneud cwyn dros y ffôn ar 03703 500 700.

Mae'r BBC yn awyddus i wybod eich barn am wasanaeth BBC Cymru Fyw - gallwch gwblhau arolwg am y gwasanaeth yn Gymrae neu Saesneg.