Gwasanaeth bws newydd rhwng Wrecsam a'r Bermo

  • Cyhoeddwyd
bws abermaw
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwasanaeth y T3 yn lle'r hen wasanaeth rhwng Wrecsam a'r Bermo

Mae gwasanaeth bws newydd yn cael ei lansio rhwng Wrecsam a'r Bermo dros y penwythnos.

Y gwasanaeth T3 sy'n dechrau ddydd Sul yn lle hen wasanaeth bws yr X94 rhwng Wrecsam a'r dref glan-môr, a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr y llynedd.

Mae'r gwasanaeth newydd yn cael ei weithredu gan GHA Coaches ac yn cysylltu ardaloedd Wrecsam, Llangollen, Corwen, Y Bala, Dolgellau, a'r Bermo saith niwrnod yr wythnos.

Bydd amserlen newydd rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn ond fe fydd amserlen dydd Sul yr un fath ag amserlen yr X94.

Gwelliannau pellach

Bydd gwelliannau pellach i'r gwasanaeth yn y gwanwyn a'r gobaith yw y bydd bysiau deulawr, seddi moethus, cyfleusterau bagiau ychwanegol a WiFi yn rhad ac am ddim.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart: "Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu ailddechrau'r gwasanaeth pwysig hwn ar ôl i Arriva dynnu allan o ddarparu'r gwasanaeth llynedd.

"Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol i sicrhau bod pobl, yn enwedig aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas, yn cael pob cyfle i weithio a defnyddio gwasanaethau.

"Y flwyddyn nesaf byddwn yn cyflwyno cerbydau newydd i wneud y teithiau'n fwy hygyrch ac yn fwy cyfforddus. Mae ein buddsoddiad yn dyst o'n hymrwymiad i ddarparu system trafnidiaeth gyhoeddus fodern ac effeithiol i Gymru."

Mae amserlen y T3 ar gael ar wefan Traveline Cymru.