BBC Cymru Fyw

CADW ddim am restru'r Coliseum

Published
image captionMae'r adeilad nodweddiadol wedi goroesi'r ail ryfel byd, ond nawr mae'n wynebu ei fygythiad mwyaf

Mae CADW wedi cadarnhau na fydd y sefydliad yn rhestru'r Coliseum ym Mhorthmadog, wrth i ymgynghoriad ynglŷn â dymchwel yr adeilad ddod i ben.

Ers i adeilad y Coliseum ym Mhorthmadog gau bedair blynedd yn ôl, bu criw o bobl leol yn ceisio codi digon o arian i brynu'r adeilad er mwyn ei ail-agor, ond wnaethon nhw ddim llwyddo.

Ym mis Medi, fe werthodd y perchnogion yr adeilad i gwmni datblygu o Altrincham.

Bythefnos yn ôl fe gyflwynodd y cwmni datblygu gais i Gyngor Gwynedd er mwyn dymchwel yr adeilad, ac mae'r cyngor wedi rhoi pythefnos i'r cyhoedd wneud sylwadau ar y cais.

Mae'r cyfnod hwnnw'n dod i ben ddydd Iau.

Penderfyniad terfynol

Fe fydd y cyngor yn cyhoeddi'r penderfyniad terfynol ar 10 Tachwedd. Yn ôl llefarydd ar ran llywodraeth Cymru, dyw'r Coliseum ddim yn cyrraedd y meini prawf i gael ei restru.

Ychwanegodd y llefarydd ei fod "yn deall y bydd y newyddion yn siomedig".

Mae CADW wedi gwrthod rhestru'r Coliseum unwaith o'r blaen, yn 2005. Ond fe fu arolwg yn ddiweddar wedi cais gan drigolion Porthmadog yn dilyn y cynllun i ddymchwel yr adeilad.

Ond yn ôl CADW, dyw'r dystiolaeth newydd ddim yn cyrraedd y safon i gyfiawnhau rhestru'r adeilad.

image captionCaeodd y Sinema ei drysau oherwydd cwymp yn nifer y bobl oedd yn ei mynychu

Mae Aled Llewelyn, o grŵp cyfeillion y sinema, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod yn gobeithio gweld yr adeilad yn cael ei addasu i fod yn lleoliad adloniant yn y dyfodol.

"Does dim angen mwy o fflatiau na thafarndai ym Mhorthmadog, ond mae angen rhywle i'r gymuned gyfan allu ei ddefnyddio, ac sydd ar agor ar ôl 5yh," ychwanegodd.

'Adeilad eiconig'

Dywedodd Y Cynghorydd Selwyn Griffiths fod 'na "deimladau cymysg" yn y dref ynglŷn â beth ddylai ddigwydd i'r adeilad.

"Rwyf wedi cael pobl yn cysylltu â mi, ac maent yn awyddus i wybod beth sy'n mynd i ddigwydd," meddai'r cynghorydd.

"Mae llawer o bobl yn siomedig wrth feddwl fod yr adeilad yn mynd i gael ei ddymchwel ac mae ganddynt deimladau cryf ei fod yn adeilad eiconig, mae ganddynt lawer o atgofion am y lle.

"Ond mae yna hefyd rai pobl sy'n teimlo fod y Coliseum mor flêr nawr, mai'r peth gorau i wneud byddai ei ddymchwel."

image captionMae'r Coliseum wedi bod yn gyrchfan poblogaidd ym Mhorthmadog ers 1931

Straeon perthnasol

  • Oes achubiaeth i fod i'r Coliseum?

  • Gobaith ail agor sinema'r Coliseum ym Mhorthmadog