Vocab a'r Geiriadur

  • Cyhoeddwyd
Llyfr

Mae'r gwasanaethau i helpu dysgwyr i ddarllen cynnwys Cymraeg ar wefannau BBC Cymru wedi newid.

Cafodd Vocab a'r geiriadur eu datblygu ddeng mlynedd yn ôl, fel adnoddau ar-lein i helpu defnyddwyr y we oedd yn dysgu Cymraeg. Ond dyw'r dechnoleg sy'n sail iddyn nhw ddim yn gyfredol bellach, felly does dim modd eu cynnal ac efallai eich bod yn ymwybodol eu bod eisoes wedi dirwyn i ben.

Fel y byddwch yn ymwybodol, dros y blynyddoedd, mae'r ddarpariaeth o safbwynt adnoddau ar-lein i ddefnyddwyr y Gymraeg wedi ehangu'n sylweddol gydag adnoddau eraill ar gael erbyn hyn sydd yn gwneud gwaith tebyg.

Oherwydd y datblygiadau yma, rydym yn edrych ar ein darpariaeth ym maes dysgu Cymraeg yn fwy cyffredinol ac ar hyn o bryd yn ymgynghori gydag unigolion sydd yn gweithio yn y maes yma.

Ein bwriad fydd lansio elfennau newydd o'n gwasanaeth yn y misoedd nesaf fel rhan o'n gwasanaeth ar-lein newydd, Cymru Fyw.