Dedfryd i ddyn am ladd ei wraig rhag 'ysbrydion drwg'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu Dyfed Powys
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Patricia Anne Durrant ar Fawrth 3

Mae dyn sy'n dioddef o sgitsoffrenia paranoiaidd wedi honni mai'r rheswm iddo ladd ei wraig, Patricia Anne Durrant, oedd er mwyn ei hachub rhag ysbrydion drwg.

Roedd "ofn aruthrol" ar James Hamilton bod ysbrydion drwg ar fin torri i mewn i'w dŷ, a dyna'r rheswm iddo ladd ei wraig ar 3 Mawrth eleni .

Gwadodd Hamilton iddo ei llofruddio ond cyfaddefodd gyhuddiad o ddynladdiad ar sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Derbyniodd yr erlyniad ei ble, ac mae'n cael ei gadw am gyfnod amhenodol o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.

'Ffilm arswyd'

Torrodd Hamilton wddf ei wraig o glust i glust cyn ceisio lladd ei hun trwy drywanu ei hun yn ei wddf a'i fol.

Treuliodd weddill y noson yn "meddwl tybed beth i wneud nesaf."

Y bore canlynol, ffoniodd Hamilton 999, a chyrhaeddodd yr heddlu yno i weld "golygfa o ffilm arswyd".

Roedd Miss Durrant yn farw o ganlyniad i'r anaf "catastroffig" i'w gwddf. Yn ogystal, roedd o leiaf wyth clwyf ar ei breichiau wedi iddi geisio amddiffyn ei hun.

Roedd Hamilton a Patricia Durrant wedi byw gyda'i gilydd mewn sawl lleoliad ar draws Cymru cyn setlo mewn tŷ ar stryd fawr Llandysul.

Derbyniodd Hamilton driniaeth am salwch meddwl yn 2002, gan ymateb yn dda, ond collodd y gwasanaethau iechyd meddwl gysylltiad ag ef. Mae'n debyg iddo roi'r gorau i gymryd ei feddyginiaeth.

Tystiolaeth

Doedd gan Hamilton ddim record o droseddau treisgar, ond daeth heddlu o hyd i dystiolaeth fideo o sgwrs rhwng Miss Durrant a Hamilton lle cyhuddodd ei gŵr o dorri ei braich wedi iddi wingo o'i afael.

Dywedodd seiciatrydd, Dr Roger Thomas "nad oes unrhyw amheuaeth" bod Hamilton yn dioddef o sgitsoffrenia paranoiaidd, ac yn sgil triniaeth wedi iddo gael ei arestio, bod gwellhad sylweddol i'w gyflwr.

Mi fydd yn cael ei gadw yn Ysbyty/Clinic Glanrhyd nes bydd y Ysgrifennydd Cyfiawnder y DU yn barnu ei bod hi'n ddiogel i'w ryddhau.

Straeon perthnasol