Apêl llofrudd yn erbyn ei ddedfryd 'oes gyfan' yn methu

Cyhoeddwyd

Mae llofrudd, sydd ymysg 56 o garcharorion ym Mhrydain sydd wedi eu dedfrydu i 'oes gyfan' dan glo, wedi methu yn ei apêl yn erbyn ei ddedfryd.

Roedd Phillip Peter Heggarty, 59 oed o Gaerdydd, wedi'i gael yn euog o ladd ei ffrind gorau â morthwyl a dwyn miloedd o bunnau oddi wrtho yn 2004.

Clywodd Llys y Goron Abertawe yn yr achos gwreiddiol bod Heggarty wedi rhoi corff Derek Bennett mewn carped, ei roi mewn car cyn ei roi ar dân.

Penderfynodd y tri barnwr yn y Llys Apêl yn Llundain y dylai dedfryd o oes dan glo olygu hynny yn yr achos hwn.

'Dim rheswm i ymyrryd'

Fe wnaeth y barnwyr wrthod apêl Heggarty gan ddweud bod "dim rheswm i ymyrryd" gyda'r gosb.

Ychwanegon nhw "bod y dioddefwr wedi cymryd awr a hanner i farw, ond diolch i drugaredd roedd yn anymwybodol ar y pryd".

Yn ystod yr apêl, roedd Paul Wetherby QC, ar ran Heggarty, yn dadlau bod y barnwr yn yr achos gwreiddiol, Mr Ustus Evans, wedi gwneud camgymeriad drwy roi dedfryd o oes gyfan dan glo.

Ond dywedodd y Fonesig Ustus Rafferty, yn y llys gyda Mr Ustus Kenneth Parker a Mrs Ustus Patterson: "Roedd gan y barnwr yr hawl i wneud gorchymyn oes gyfan.

"Mae'r dyn hwn wedi troseddu yn y gorffennol sy'n dangos ei fod o'n dreisgar gyda'r gallu i ddefnyddio trais difrifol ar gyfer ei fudd ei hun.

"Does dim rheswm i ymyrryd gyda chasgliad y barnwr, ac mae'r apêl yn cael ei wrthod."