Heini Gruffydd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Iaith: Cadeirydd mudiad yn cefnogi Carwyn Jones

1 Tachwedd 2014 Diweddarwyd 19:35 GMT

Mae Cadeirydd mudiad Dyfodol i'r Iaith yn pwysleisio mai Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yw'r person cywir i fod a chyfrifoldeb am yr iaith Gymraeg o fewn y Llywodraeth.

Roedd Heini Gruffudd yn ymateb i sylwadau Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, a awgrymodd ar Newyddion 9 y dylai gweinidog arall ofalu'n benodol am yr iaith.

Adroddiad Gwenllian Glyn.