Mr Cymru: Euog o dwyll budd-daliadau

  • Cyhoeddwyd
Beddoe yn gadael llys y goron
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'pawb yn gorbwysleisio' wrth hawlio budd-daliadau

Mae cyn enillydd Mr Cymru, sy'n cymryd rhan mewn cystadlaethau cyrff cyhyrog neu bodybuilding, wedi ei ganfod yn euog o hawlio £28,332 mewn budd-daliadau trwy dwyll.

Daeth y twyll i'r amlwg wedi i Peter Beddoe ennill cystadleuaeth i ddynion dros 40 oed ym mhencampwriaethau Cymru yn 2009.

Darganfu ymchwiliad yr Adran Waith a Phensiynau i Mr Beddoe fynychu campfeydd lleol bron iawn yn ddyddiol yn ogystal â chystadlu ar draws y wlad.

Bu'n gwneud hyn tra'n hawlio budd-daliadau lwfans symudedd cyfradd uchel, sydd ar gyfer pobl sydd bron iawn yn methu â cherdded.

Disgrifiad o’r llun,
Aeth i'r gampfa 340 tro o fewn blwyddyn

Mynychodd gampfeydd i ymarfer codi pwysau dros 1,100 gwaith rhwng 2008 a 2013 er iddo dderbyn taliadau lwfans cynhaliaeth.

Carcharwyd Peter Beddoe, 49 oed, am chwe mis wedi iddo gyfaddef i gam-hawlio'r budd-daliadau.

'Gwarthus'

Dywedodd Beddoe: "Dwi ddim yn meddwl i mi dwyllo... mae pawb yn gorbwysleisio anafiadau wrth hawlio lwfans cynhaliaeth."

Honodd iddo fethu symud heb gymorth ffon gerdded neu ffyn baglau, tra'n sefyll ar lwyfannau'n cystadlu ar yr un pryd.

Dywedodd beirniad Llys y Goron Merthyr Tudful iddo gyflawni trosedd warthus sy'n niweidio'r gymuned gyfan ac iddo ddangos dim "edifeirwch" ar yr effaith ar y pwrs cyhoeddus.

Roedd gan Beddoe hawl ddilys i fudd-daliadau flynyddoedd yn ôl ond bu gwellhad sylweddol ar ei gyflwr rhwng 2005 a 2013. Er hynny aeth yn ei flaen i hawlio'r swm anghywir.

Plediodd yn euog a gorchymynwyd ef i ad-dalu £540 mewn costau.