Cytuno ar ysgol gynradd newydd i Gaergybi

  • Cyhoeddwyd
Plant ar iard yr ysgol
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth Cymru'n cyfrannu tuag at 50% o gost yr ysgol newydd

Mae Pwyllgor Gwaith Môn wedi cymeradwyo cynlluniau i greu ysgol gynradd newydd yng Nghaergybi.

Bydd ysgolion Y Parchedig Thomas Ellis, Llaingoch ac Ysgol Y Parc yn uno i greu ysgol newydd i 540 o ddisgyblion a 75 o blant meithrin.

Dywedodd y Cynghorydd Ieuan Williams, Arweinydd y Cyngor,: "Rydym wedi'n hymrwymo i sicrhau bod ein plant yn cael eu dysgu mewn ysgolion sy'n cwrdd â safonau a disgwyliadau'r 21ain ganrif.

"Mae hyn yn golygu bod rhaid buddsoddi mewn adeiladau sydd yn addas, yn y lle iawn, yn cwrdd ag anghenion disgyblion ac yn datblygu'n adnodd gwerthfawr at ddefnydd y gymuned.

Yn erbyn uno

"Mae aelodau'r Pwyllgor Gwaith wrth gwrs yn ymwybodol iawn bod rhannau o'r gymuned yn erbyn yr uno. Rwyf felly wedi ymrwymo i greu grŵp rhanddeiliaid newydd i weithio gyda'r tair ysgol bresennol er mwyn sicrhau bod yr ysgol newydd yn llwyddiant ysgubol."

Mae cyllid ar gyfer ysgol newydd yng Nghaergybi eisoes wedi ei sicrhau, mewn egwyddor, gyda Llywodraeth Cymru yn barod i gyfrannu uchafswm o 50% o'r gost.

Eglurodd Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes Môn, Dr Gwynne Jones: "Bydd penderfyniad heddiw yn arwain at fuddsoddiad sylweddol yn nhref Caergybi - nid yn unig yn nhermau adeiladau newydd, ond yn bwysicach fel modd o sicrhau'r addysg gorau posib ar gyfer y plant fydd yn mynychu'r ysgol newydd."

Llwyddodd y Cyngor Sir ddiogelu grant o £16.7m gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar, gyda'r awdurdod yn darparu'r un swm, er mwyn sicrhau buddsoddiad sylweddol mewn isadeiledd ysgolion dros y bum mlynedd nesaf fel rhan o raglen uchelgeisiol i foderneiddio ysgolion.