Gwrthod cynlluniau tyrbin gwynt yng Ngwynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Martin Bodman
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynlluniau wedi achosi cryn dipyn o ddrwgdeimlad yn lleol

Mae Cyngor Gwynedd wedi gwrthod cynlluniau i adeiladu tyrbin gwynt yn Llanaelhaearn ger Pwllheli, ddydd Llun.

Dywedodd cwmni cydweithredol Antur Aelhaearn, oedd yn gyfrifol am y cais, mai'r nod oedd defnyddio'r tyrbin 200 troedfedd i gynhyrchu elw ar gyfer yr ardal, sef £150,000 y flwyddyn am ugain mlynedd.

Dywedodd Cyngor Gwynedd: "Dim ond i gadarnhau fod Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd wedi gwrthod y cais am dyrbin gwynt 3 llafn ar dir ger Moelfre Bach, Llanaelhaearn yn unol â'r argymhelliad a gyflwynwyd i'r pwyllgor heddiw."

Byddai gan y tyrbin y potensial i fod ag allbwn o hyd at 500kW ac fe fyddai wedi'i leoli ar dir amaethyddol ar ochr ddwyreiniol bryn Moelfre, 900m i'r dwyrain o bentref Llanaelhaearn.

Straeon perthnasol