Cyngor sir yn amddiffyn polisi tocynnau parcio

Cyhoeddwyd
Cyngor Fflint
Disgrifiad o’r llun,
Cyngor Sir y Fflint sydd bellach yng ngofal tocynnau parcio ar stryd fawr Yr Wyddgrug

Mae gyrwyr sy'n parcio ar stryd fawr yr Wyddgrug wedi derbyn 736 o docynnau parcio o fewn blwyddyn.

Mae Cyngor Sir Fflint wedi cymryd cyfrifoldeb dros roi tocynnau parcio ers mis Hydref 2013, gan wneud elw o £184, 286.44.

Mae Chris Stevenson yn gweithio yn Yr Wyddgrug a dywedodd bod "pobl ofn parcio...mae'n newyddion drwg i fusnesau."

Aeth dau o bob tri o holl docynnau parcio Sir Fflint i ardal yr Wyddgrug.

Dywedodd Prif Swyddog ar Gludiant Cyngor Sir Fflint, Steve Jones: "Mae tocynnau parcio o fudd i bawb trwy leihau tagfeydd a gwella diogelwch i holl yrwyr, yn ogystal â cherddwyr."

'Cynnydd Sylweddol'

"Mae Rheolau Parcio Sifil yn gofyn i holl yrwyr i barcio eu ceir yn gywir, gan ystyried gyrwyr eraill."

Yn Sir Fflint, Yr Wyddgrug oedd ar ben y rhestr tocynnau parcio gyda Bwcle'n ail ar 521 a Shotton yn drydydd gyda nifer sylweddol yn llai, sef 365.

Derbyniodd Mr Stevenson, sy'n gweithio mewn siop garpedi, docyn am fod ei drwydded anabledd ben i waered.

Dywedodd ei fod wedi gweld "cynnydd sylweddol" yn nifer y wardeiniaid parcio eleni.

Ond dywedodd Cerys Roberts, perchennog siop anifeiliaid anwes, bod mwy o reoleiddio ar barcio wedi helpu pobl anabl a'i fod wedi creu "mwy o ardaloedd dosbarthu."