Cwis Plant Mewn Angen

  • Cyhoeddwyd
Alex Jones yn cael nap fach gyda Pudsey a'i ffrindiau
Disgrifiad o’r llun,
Alex Jones yn cael nap fach gyda Pudsey a'i ffrindiau

Nos Wener, 13 Tachwedd bydd hi'n noson Plant Mewn Angen eto. Bydd pobl yn codi arian mewn nifer o ffyrdd gwahanol dros y wlad a bydd cyfle i chi weld rhai o'r rhannau gorau ar BBC Cymru.

Mae'r rhan fwyaf ohonoch chi yn siŵr o fod y gyfarwydd â'r telethon flynyddol i godi arian i achosion da yn y DU a thu hwnt. Ond faint y'ch chi'n ei wybod am ei hanes?

Disgrifiad o’r llun,
Dyma sut allai Tudur edrych wrth eich cyfarch ar BBC Radio Cymru ym Mangor (dehongliad artist)

Atebion ar waelod y dudalen.

1. Pryd cafodd Plant Mewn Angen ei ddarlledu gyntaf?

a) 1927

b) 1955

c) 1980

2. Faint o arian gafodd ei godi gan yr apêl gyntaf?

a) £1,143

b) £114,300

c) £1,143,000

3. Beth oedd enw'r arth wnaeth ymddangos ar raglen gyntaf Plant Mewn Angen ar y teledu?

a) Sooty

b) Paddington

c) Pudsey

4. Ar ddiwedd noson Telethongyntaf Plant Mewn Angen, faint o arian oedd wedi ei addo?

a) £10,000

b) £100,000

c) £1,000,000

5. Ar noson gyntaf Plant Mewn Angen, pa ferch oedd yn cyflwyno yn Llundain gyda Terry Wogan?

a) Sue Barker

b) Sue Lawley

c) Siw Hughes

6. Pwy oedd yn gyfrifol am greu Pudsey?

a) Yr Arglwydd Reith

b) Plant Barnados

c) Cynllunydd graffeg o'r BBC

7. Ar ôl beth gafodd Pudsey ei enw?

a) Ci ei grëwr

b) Cartref genedigol ei grëwr

c) Arth degan ei grëwr

Disgrifiad o’r llun,
Ai yn y dref yma y cafodd Pudsey ei eni?

Atebion:

1 a : Fe welodd PMA olau dydd gyntaf yn 1927 fel apêl radio pum munud ar ddydd Nadolig. Ymddangosodd PMA ar y teledu gyntaf ym 1955, fel y Children's Hour Christmas Appeal. Yn 1980 fe ddatblygodd PMA i fod yn telethon.

2 a : Llwyddodd yr apêl cyntaf i godi £1,143 sydd yn cyfateb i rhyw £27,150 yn arian heddiw. Cafodd yr arian ei ddosbarthu i bedair elusen blant.

3 a : Pan ymddangosodd rhaglen PMA ar y teledu gyntaf ym 1955, roedd yn cael i chyflwyno gan arth fach felen sef Sooty ac yn para pum munud.

4 c : Yn 1980, cafodd nifer o eitemau byw eu darlledu rhwng y rhaglenni ar BBC1 yn ystod y noson. Ar noson gyntaf PMA ar ei newydd wedd cododd y cyfanswm yn sylweddol i £1 miliwn. Rhwng 1955 a 1979 yr holl gyfanswm gafodd ei godi oedd £625,836.

5 b : Terry Wogan a Sue Lawley oedd yn cyflwyno ar y noson.

6 c : Daeth Pudsey yn rhan o'r noson yn 1985. Cafodd Pudsey ei gynllunio gan Joanna Ball, oedd yn gweithio fel cynllunydd graffeg yn y BBC.

7 b : Mae Pudsey wedi ei enwi ar ôl Pudsey, y dref yn Sir Gorllewin Efrog ble cafodd y cynllunydd Joanna Ball ei magu. Ei thaid oedd Maer y dref.

Disgrifiad o’r llun,
Angharad Mair gyda Terry Wogan a Sue Cook yn 1986