Prawf am Ebola yn Ysbyty Glangwili yn negyddol

  • Cyhoeddwyd

Mae claf oedd yn cael ei brofi am yr haint Ebola yng ngorllewin Cymru wedi cael gwybod nad ydy'r feirws arno.

Aeth y dyn i Ysbyty Glangwili yn Sir Gaerfyrddin dros y Sul ar ôl iddo fynd i deimlo'n sâl a'n dioddef â gwres uchel.

Yn ôl Dr Chris Lines o Iechyd Cyhoeddus Cymru mae'n debyg fod yr unigolyn wedi dod yn ôl o orllewin Affrica yn lled ddiweddar ond roedd y profion a wnaed arno am y feirws Ebola wedi dod yn ôl yn negyddol.

Nid dyma'r tro cyntaf i rywun o Gymru gael eu profi am yr haint, a dywedodd y llefarydd bod y risg yn parhau i fod yn isel o hyd.

Symptomau

Feirws ydy Ebola a'i symptomau yn cynnwys:

  • gwres uchel
  • teimlad o fod yn wan
  • poenau yn y cyhyrau
  • dolur gwddf
  • taflu i fyny
  • gwaedu

Hyd yn hyn mae 5,000 o bobl yng ngorllewin Affrica wedi marw o achos yr haint.

Ers dechrau mis Mehefin mae 160 o brofion wedi bod ar bobl yng ngwledydd Prydain, pob un hyd yn hyn wedi bod yn negyddol.

Pebai unrhywun yng Nghymru yn profi'n bositif am Ebola mae yna gynllun ar waith i'w cludo i un o bedair ysbyty arbenigol yn Lloegr.