Darell Simester: Blynyddoedd hunllefus

Cyhoeddwyd
Darrell SimesterFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Darrell Simester

Mae dyn gafodd ei gadw fel caethwas ar fferm am bron i 13 o flynyddoedd wedi bod yn sôn am ei gyfnod 'hunllefus' ar fferm Cariad ar gyrion Casnewydd.

Yn ei gyfweliad cyntaf ar deledu mae Darrell Simester yn dweud wrth raglen Week In, Week Out am ei gyfnod ar y fferm lle bu'n gweithio yn ddi-dâl am hyd at 15 awr y dydd.

Hefyd ar y rhaglen mae ei deulu yn sôn am y cyfnod o 13 o flynyddoedd y buon nhw'n chwlio am eu mab.

Fis diwethaf cafodd David Daniel Doran ei garcharu am bedair blynedd a hanner ar ôl iddo newid ei ble a chyfaddef i gyhuddiad o orfodi Mr Simester i weithio yn ddi-dâl.

Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn rhaid i Darrell olchi mewn cafn ceffyl y tu allan i'r tŷ

Wrth ymateb i'r ddedfryd dywedodd Mr Simester: "Roeddwn yn gobeithio y byddai wedi cael 13 o flynyddoedd am yr hyn y gwnes i ddioddef. R'o ni'n byw mewn sied, yna carafán a'r nosweithiau yn rhai rhewllyd a gwlyb.

"Bob diwrnod ro'n i'n meddwl 'tybed be sydd wedi digwydd i weddill fy nheulu?' Bob diwrnod ro'n i'n meddwl am hyn tra o'ni ar y fferm ofnadwy yma."

Yn Mawrth 2013 ar ôl apêl a wefan Facebook, fe wnaeth rhieni Darrell, Tony a Jean, ddod o hyd i'w mab ar y fferm.

Mae ei dad yn son am y tro cyntaf iddo weld ei fab ar ôl bwlch o 13 o flynyddoedd.

Disgrifiad o’r llun,
David Daniel Doran

"Dywedais, 'dim hwnna yw fy mab, dim hwnna yw fy mab'. Ond wrth i fi agosáu ac iddo edrych i fyny, ro' ni'n gallu gweld mai hwn oedd fy mab," meddai Mr Simester.

"Dywedais, 'ti'n dod adre. Alli di ddim aros yma'. Roedd o 'fatha ennill y loteri."

Y Ditectif Uwch-arolygydd Paul Griffiths o Heddlu Gwent oedd yr arwain yr achos yn erbyn Doran.

Dywedodd fod yna batrwm yn dechrau ffurfio ledled Prydain o achosion lle mae llafur di-dâl yn cael ei orfodi.

"Roeddem yn gallu gweld tebygrwydd rhwng troseddwyr o blith y gymuned teithwyr, sy'n cymryd mantais o oedolion bregus," meddai.

Dywedodd hefyd fod elfenau troseddol o fewn teuluoedd teithwyr yn fwriadol yn targedu dynion bregus - ac yn aml iawn dynion bregus digartref mewn lleoliadau penodol.

Dywedodd Michael Stewart, anthropolegydd sydd wedi gweithio a byw gyda theuluoedd teithwyr: "Yn sicr mae'n wir, fod rhai teuluoedd teithwyr yn credu fod bod â gweision sy'n ddibynnol ac nad ydynt yn aelodau o'r teulu, yn fodd o ddangos cyfoeth a statws."

Dywedodd Mr Stewart fod yr rhan fwyaf o deithwyr yn trin gweithwyr yn dda, ond yn achos Darrell roedd yna ecsploetio a cham-drin."

Ffynhonnell y llun, Gwent Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhaid i Darrell Simester fyw mewn carafán fudr a blêr ar fferm Cariad

Dywedodd David Philips, prif weithredwr Cyngor Cydraddoldeb Hiliol De Ddwyrain Cymru fod yna sawl enghraifft o bobl ddigartref yn dewis byw a gweithio i deuluoedd teithwyr.

"Rydym yn cydnabod nad dyna beth ddigwyddodd yn yr achos yma, ac mae ein cymunedau wedi eu brawychu fel pawb arall am y driniaeth gafodd Mr Simester."

Mae Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu yn ymchwilio i'r modd y gwnaeth heddluoedd De Cymru, Gwent a Gorllewin Mersia ymchwilio i ddiflaniad Darrell.

Bellach mae Darrell yn ceisio adeiladu bywyd newydd, ac mae ganddo le ei hun.

Pan ofynnwyd iddo am y dyfodol a beth roedd ef eisiau dywedodd: "Gwraig a phlant."

Bydd rhaglen Week In, Week Out yn cael ei darlledu ar BBC 1 Wales am 10.35pm nos Fawrth.