Cau meddygfa yn achosi pryder

  • Cyhoeddwyd
Meddygaf
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth meddygfa Stryd Tyglyn gau ddydd Gwener

Mae bwrdd iechyd wedi cael ei feirniadu ar ôl i feddygfa yng Ngheredigon gael ei chau, gan olygu fod dros 1,000 o gleifion wedi gorfod gwneud trefniadau o'r newydd er mwyn cael triniaeth.

Fe wnaeth meddygfa Stryd Tyglyn, yn Aberaeron gau ddydd Gwener.

Ond mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi rhoi sicrwydd i gleifion y byddant yn parhau i dderbyn triniaeth a gofal yn lleol.

Dywedodd Elizabeth Evans, maer Aberaeron, wrth raglen Taro'r Post, BBC Cymru, fod y sefylla yn un blêr, ac y byddai trigolion yn dechrau ymgyrch arall i gael Canolfan Iechyd yn y dref.

Bu galwadau tebyg am ganolfan iechyd nol yn 1999, ond rhoddwyd y gorau'r i'r cynllun.

Dywedodd un claf, Keith Henson, wrth y rhaglen ei fod o'n teimlo y dylai Bwrdd Iechyd Hywel Dda fod wedi rhoi mwy o wybodaeth am y datblygiadau diweddar.

Darparu gwasanaethau meddygol

Dywedodd mai dim ond un feddygfa arall oedd yn y dre, a'i fod e'n poeni na fyddai Meddygfa Tanyfron yn gallu ymdopi gyda channoedd o gleifion newydd.

Mae Meddygfa Tanyfron wedi gwrthod gwneud sylw ar y mater.

Mewn datganiad dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Rydyn ni'n ymwybodol o deimladau'r gymuned ac yn deall eu siom am y sefyllfa.

"Ond, rydym ni am sicrhau cleifion fod Bwrdd Iechyd y Brifysgol wedi darparu'r holl gymorth posib.

"Hefyd rydym ni am bwysleisio fod ystyriaeth wedi ei roi i'r opsiynau eraill pan roddodd Dr Price-Jones rybudd tri mis i'r Bwrdd Iechyd, ymysg yr opsiynau roedd meddygfa'n cael ei reoli.

"Hefyd fe wnaeth y panel ystyried safbwyntiau Cyngor Iechyd Cymuned, y Pwyllgor Meddygol Lleol, meddygon teulu eraill a'r Cynghorydd Evans cyn penderfynu ar y dewis gorau ar gyfer darparu gwasanaethau meddygol i gleifion yn y dyfodol.

"Mae'r holl gleifion sydd wedi cofrestru gyda'r feddygfa yn Aberaeron unai wedi cofrestru gyda meddygfa arall neu fe fyddan nhw'n cael eu symud i un yn fuan.

"Fe fyddan nhw wedi derbyn llythyr yn eu hysbysu ynglŷn â'u meddygfa a does dim angen iddyn nhw wneud dim oni bai nad ydyn nhw'n dymuno aros yn y feddygfa sydd wedi ei chlustnodi ar eu cyfer.

"Rydyn ni'n ffodus o gael meddygfeydd gwych yn yr ardal yma ac yn hyderus y bydd cleifion yn parhau i dderbyn gofal o ansawdd uchel."