Cyfeirio Heddlu'r Gogledd at yr IPCC

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyfeirio ei hun at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) ar ôl i'r llu "fethu tri pherson oedd yn cael eu hamau o gam-drin plant".

Cafodd y wybodaeth ei anfon at Heddlu'r Gogledd gan yr Heddlu yn Toronto fel rhan o 'Project Spade'.

Mewn datganiad dywedodd yr Uwch-arolygydd Andy Jenks Gilbert o Heddlu'r Gogledd: "Yn 2013 roeddem yn deall ein bod yn delio â 12 o atgyfeiriadau.

"Dangosodd ymchwiliad diweddarach o'r data bod tri achos ychwanegol yn ardal Gogledd Cymru oedd angen eu hymchwilio.

"Deliwyd ag un ohonynt mewn gweithrediad ar wahân ac mae camau yn awr yn cael eu cymryd i brosesu'r ddau achos arall.

"Nid oes unrhyw arwydd bod yr oedi wrth ymchwilio'r ddau achos ychwanegol wedi golygu unrhyw risg i'r cyhoedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol