Cwm Cynon: Arweinwyr Llafur yn trafod

Cyhoeddwyd

Fe fydd arweinwyr y Blaid Lafur yn penderfynu a ddylai Ann Clwyd orfod mynd drwy'r broses o gael ei hail-ddewis fel ymgeisydd ar gyfer Cwm Cynon yn yr etholiad cyffredinol nesaf.

Daw hyn oherwydd i'r gwleidydd ail-feddwl ei phenderfyniad gwreiddiol ym mis Chwefror ei bod am roi'r gorau i fod yn AS.

Dywed Llafur Cymru fod y broses o ddewis ymgeisydd i Gwm Cynon ar gyfer 2015 eisoes wedi dechrau.

Fe fydd Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol (NEC) y Blaid Lafur yn penderfynu ddydd Mawrth a ddylid bwrw 'mlaen gyda'r broses o ddewis ymgeisydd.

Dywedodd Ms Clwyd ym mis Medi bod nifer o etholwyr wedi gofyn iddi ail-feddwl ei phenderfyniad i ymddeol.

Rhestr fer

Daeth ei phenderfyniad ar ôl ffrae fewnol yn y Blaid Lafur i ddefnyddio rhestr fer o fenywod yn unig er mwyn dewis olynydd iddi.

Yn ôl ysgrifennydd Llafur etholaeth Cwm Cynon, Alun Williams, roedd y blaid yn lleol yn fodlon mynd ar streic a pheidio cymryd rhan yn y broses o ddewis o gwbl os oedd rhestr fer o ferched yn unig yn cael ei orfodi.

Ymatebodd y Blaid Lafur yng Nghymru i sylwadau Mr Williams, drwy ddweud y bydden nhw'n gyfrifol am y broses o ddewis os oedd rhaid.

Mae Ms Clwyd wedi cynrychioli Cwm Cynon ers ennill isetholiad yn 1984.

Yn ôl rheolau sefydlog y blaid Lafur fe all AS gael yr hawl i sefyll fel ymgeisydd pe bai dros 50% o aelodau'r blaid leol yn cytuno i'w gefnogi.

Ond mae ffynonellau o fewn y Blaid Lafur yn cwestiynu a oes yna ddigon o amser i gynnal pleidlais o'r fath yng Nghwm Cynon cyn yr etholiad cyffredinol ym mis Mai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru ddydd Llun: "Yn ôl ein trefniadau mae'r broses o ddewis ymgeisydd yn digwydd ar ôl i AS gyhoeddi eu bwriad i ymddeol. Fe fydd y broses o ddewis olynydd yn dechrau yn ddiweddarach y mis hwn. "

Fe fydd Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol Llafur yn trafod ddydd Mawrth a ydynt am roi eu sêl bendith i benderfyniad is-bwyllgor i fwrw 'mlaen gyda'r broses o ddewis ymgeisydd.

Mae cais wedi ei wneud am ymateb gan Ms Clwyd.

Straeon perthnasol