Gwahardd athro rhag dysgu

  • Cyhoeddwyd

Mae athro a fu'n dysgu yng Nglan Conwy wedi'i wahardd rhag dysgu plant am weddill ei oes ar ôl iddo anfon negeseuon testun anaddas at ddisgybl 16 oed.

Dywedodd Iwan Harding, sy'n 35 ac o Lanberis, ei fod yn credu mai 18 oed oedd y bachgen ar y pryd.

Cafodd corff y bachgen ei ddarganfod ym mis Ionawr y llynedd a'r gred yw ei fod wedi lladd ei hun.

Fe wnaeth pwyllgor Cyngor Cyffredinol Addysgu Cymru ei gael yn euog o ymddygiad amhroffesiynol.

Clywodd y gwrandawiad ar ôl i'r bachgen fynd ar goll o'i gartref fod yr awdurdodau wedi cael gafael ar negeseuon ar ei ffôn symudol.

Roedd rhai o'r rhain oddi wrth Mr Harding ac o natur rywiol.

Cafwyd hyd i gorff y bachgen 16 oed ym mis Ionawr y llynedd.

Clywodd y gwrandawiad fod 77 neges testun wedi eu hanfon rhwng 7 Hydref a 24 Tachwedd 2012, roedd tua 25 o natur rywiol, wyth wedi eu hanfon yn ystod oriau'r ysgol.

Doedd |Mr Harding ddim yn bresennol yn y gwrandawiad.

Mae o wedi dweud nad oedd yn gwybod enw'r bachgen a'i fod yn credu ei fod yn 18 oed.

Fe wnaeth y gwrandawiad hefyd gymryd i ystyriaeth fod Mr Harding wedi ei gael yn euog o yfed a gyrru yn 2003.

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Harding wedi rhoi'r gorau i ddysgu.

Dywedodd Peter Williams, cadeirydd y Pwyllgor, fod gwaharddiad amhenodol yn briodol er mwyn amddiffyn disgyblion a'r proffesiwn.