Iechyd: Gwasanaeth wroleg dan bwysau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BIPBC

Mae aelodau bwrdd iechyd yn cwrdd ddydd Mawrth i drafod sylwadau gan bennaeth Rhwydwaith Canser Gogledd Cymru nad yw gwasanaeth wroleg y rhanbarth o safon dderbyniol.

Roedd Damian Heron, cyfarwyddwr Rhwydwaith Canser Gogledd Cymru wedi dweud y dylai Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gydweithio gydag Ysbyty Arrowe Park ar Lannau Mersi gan "nad oedd yn bosib recriwtio llawfeddygon angenrheidiol yn lleol."

Yn ôl Mr Heron roedd y sefyllfa yn un hynod ddifrifol gyda nifer o gleifion oedd yn disgwyl triniaeth am ganser y bledren yn aros i glywed am ddyddiad cael triniaeth.

Mewn datganiad dywedodd Morgan Olsen, Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: "Rydym yn cydnabod fod y gwasanaeth wroleg dan bwysau, ac rydym yn cymryd nifer o gamau i wella mynediad ar gyfer triniaeth i gleifion canser.

"Mae'r camau yn cynnwys cynnydd clinigau ar gyfer cleifion allanol, cynnig mwy o wasanaethau diagnostig a recriwtio dau ymgynghorydd ychwanegol. "

Dywed yr adroddiad na fydd y mesurau yma ar ben eu hunain yn ddigonol.

"Rydym felly yn gwetihi yn agos gyda Christies, sef Ysbyty Addysgu Prifysgol Cilgwri, er mwyn datblygu rhwydwaith cynaliadwy o wasanaethau wroleg o fewn Gogledd Cymru."

Yn dilyn sylwadau Mr Heron fe wnaeth Darren Millar, AC Gorllewin Clwyd, alw am ymchwiliad llawn a datganiad gan Weinidog Iechyd Cymru.

"Mae'n amlwg fod yna bryderon difrifol am safonau gofal sy'n cael eu cynnig, ac mae angen i'r bwrdd iechyd roi darlun clir o'r sefyllfa," meddai.

Straeon perthnasol