Bwrdd iechyd i dderbyn 'cefnogaeth wedi ei dargedu'

Cyhoeddwyd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi CadwaladrFfynhonnell y llun, BCUHB

Dywed Llywodraeth Cymru y bydd yna "gefnogaeth wedi ei thargedu" yn cael ei roi i'r bwrdd iechyd sy'n gwasanaethu gogledd Cymru.

Fe fydd staff y llywodraeth yn helpu rheolwyr Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i wella gwasanaethau iechyd meddwl, rheoli prosiectau cyfalaf, a rheolaeth gwariant cyffredinol.

Yn ôl llywodraeth Cymru fe fydd y gefnogaeth sy'n cael ei gynnig yn sicrhau gwelliannau buan o fewn y gwasanaeth iechyd.

Yn 2013 yn dilyn adroddiad beirniadol fe wnaeth uwch reolwyr ymddiswyddo o'r bwrdd.

Yn ôl Lywodraeth Cymru mae'r camau diweddaraf yn rhan o system newydd sydd â'r nod o sicrhau fod byrddau iechyd yn fwy atebol am fethiannau.

Angen cymorth

Yn yr achosion mwyaf difrifol fe allai Llywodraeth Cymru roi bwrdd iechyd dan ofal mesurau arbennig.

Mae opsiynau eraill ar gael, sef mwy o fonitro neu gefnogaeth wedi ei thargedu.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn dilyn trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygaeth Iechyd Cymru daethpwyd i'r casgliad fod angen cymorth wedi ei dargedu ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, a hynny er mwyn sicrhau fod y bwrdd yn ymateb i'r her sy'n ei wynebu.

"Mae'r rhain yn cynnwys risg ariannol sylweddol yn 2014-15, pryder am agweddau o wasanaethau iechyd meddwl a rheolaeth prosiectau cyfalaf."

Yn ôl y llefarydd fe fydd yna mwy o fonitro yn digwydd yn achos ail fwrdd iechyd - sef Abertawe Bro Morgannwg.

Mae gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gyllideb o tua £1.2 biliwn, ac mae'n gyfrifol am nifer o ysbytai gan gynnwys Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Maelor Wrecsam.

Gwnaed cais i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am ymateb.