Ail ymchwiliad i farwolaeth bachgen a fu farw yn 1990

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Robbie Powell yn Ysbyty Treforys 1990

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi penderfynu cynnal ail ymchwiliad i farwolaeth bachgen ysgol 24 o flynyddoedd yn ôl.

Fe wnaeth Robbie Powell, 10 oed o Ystradgynlais ym Mhowys, farw o glefyd Addison yn Ysbyty Treforys - cyflwr yr oedd yn bosib ei drin.

Fe benderfynodd cwest yn 2004 i'r bachgen farw o achosion naturiol ond bod esgeulustod wedi cyfrannu at y farwolaeth. Ar y pryd dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) na ddylid dwyn achos troseddol.

Ond nawr mewn llythyr at y teulu mae'r CPS wedi ailfeddwl.

Ers ei farwolaeth mae tad Robbie wedi cynnal ymgyrch ddi-dor i geisio sicrhau ymchwiliad cyhoeddus i'r achos.

Disgrifiad o’r llun,
Ers blynyddoedd mae William Powell wedi bod yn galw am ymchwiliad

Dywed y CPS y byddan nhw'n edrych ar y dystiolaeth unwaith yn rhagor, ac maen nhw wedi gofyn i Heddlu De Cymru gael datganiad oddi wrth Mr Powell.

Yng Ngorffennaf 2012, fe wnaeth Prif Weinidog Cymru ymddiheuro i'r teulu gan ddweud fod yna nifer o gamgymeriadau wedi eu gwneud, fe wnaeth o hefyd gomisiynu ymchwiliad i weld pa wersi oedd yna i'r gwasanaeth iechyd.

Er gwaetha sawl ymchwiliad, gan gynnwys ymchwiliad yr heddlu, dywedodd Carwyn Jones fod y system wedi methu'r teulu.

Straeon perthnasol