Diogelwch: Symud staff o adeilad cyngor

Cyhoeddwyd

Mae adeiladau Cyngor Ceredigion yn Aberaeron wedi gorfod cael eu gwagio fore Mawrth oherwydd digwyddiad diogelwch.

Fe ddywed Heddlu Dyfed Powys bod staff y cyngor wedi cael eu symud i'r Neuadd Sir newydd.

Mae plismyn ar y safle yn archwilio'r ddau adeilad, ac mae rhannau o'r dref hefyd wedi cael eu cau i'r cyhoedd.

Does dim byd amheus wedi cael ei ganfod hyd yma.