BBC Cymru Fyw

Dirwy carthffosiaeth i Ddŵr Cymru

Published
image copyrightScience Photo Library
image captionCafodd Dŵr Cymru ddirwy o £35,000
Mae Dŵr Cymru wedi cael dirwy o £35,000, a gorchymyn i dalu costau o £3,363 ar ôl i bibellau carthffosiaeth ollwng ym Mae Cinmel, ger Y Rhyl.
Ym mis Chwefror a Gorffennaf, llifodd 25 miliwn litr o garthion i'r môr o ganlyniad i rwygiadau ym mhibellau Dŵr Cymru.
Dywedodd Dafydd Roberts, oedd yn erlyn ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, bod y cwmni wedi methu ag ymateb yn dilyn achos tebyg yn 2010.
Dywedodd y bargyfreithiwr Richard Kimblin ar ran Dŵr Cymru, fod y cwmni wedi gwario £4.5 miliwn ar newid pibellau.
Ychwanegodd fod rheolwyr wedi penderfynu dechrau ar y gwaith rhai misoedd yn gynt na'r bwriad gwreiddiol.
Dywedodd Ynadon Llandudno i'r cwmni fod yn "esgeulus" ac iddynt "fethu a gweithredu" wedi iddynt ddod yn ymwybodol o broblemau yn 2010.

Straeon perthnasol

  • Dŵr Cymru i gadw biliau yn isel i rhwng 2015 a 2020