BBC Cymru Fyw

Rhyddhau dyn wedi marwolaeth Croesoswallt

Published
image copyrightLlun Facebook
image captionBu farw Matthew Jones ddydd Sadwrn, ar ddiwrnod ei ben-blwydd yn 20 oed

Mae dyn gafodd ei arestio yn dilyn marwolaeth Matthew Jones, 20 oed o Wrecsam, wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

Cafodd y dyn 38 oed ei arestio ar amheuaeth o ddynladdiad a darparu cyffuriau dosbarth A, ar ôl marwolaeth Mr Jones wedi digwyddiad mewn parc sglefrio yng Nghroesoswallt.

Cafodd Mr Jones ei gludo i Ysbyty Brenhinol Yr Amwythig yn dilyn y digwyddiad, lle bu farw'n ddiweddarach.

Bydd post mortem yn cael ei gynnal yn y dyddiau nesaf, ac mae'r farwolaeth yn cael ei drin fel un amheus.

Dywedodd Prif Arolygydd Heddlu Swydd Amwythig, Tom Harding: "Mae hwn yn achos trist ac fel rhan o'm hymchwiliadau rydym yn parhau i fod yn awyddus i siarad ag unrhyw un oedd yn nigwyddiad y parc sglefrio nos Wener, ac i mewn i fore Sadwrn.

"Ein cred yw bod gan rhai a fynychodd y digwyddiad wybodaeth hollbwysig sydd o fudd i'r ymchwiliad."

Mae unrhyw un a oedd yn bresennol yn y digwyddiad neu sydd ag unrhyw wybodaeth yn cael eu hannog i gysylltu â'r heddlu ar 101.

Straeon perthnasol

  • Dyn o Wrecsam wedi marw mewn parc sglefrio