Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

  • Cyhoeddwyd
purfa
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Murphy Oil gyhoeddi na fydd y burfa yn cael ei gwerthu yn hwyr nos Fawrth

Mae llywodraethau San Steffan a Bae Caerdydd wedi rhyddhau datganiad ar y cyd yn mynegi eu siom aruthrol wrth glywed bod ymdrechion i werthu purfa Olew Murco yn Aberdaugleddau wedi methu.

Mae'r newyddion yn golygu fod dyfodol 400 o swyddi yn y fantol.

Nos Fawrth dywedodd Murphy Oil, perchnogion Americanaidd y cwmni, eu bod nhw wedi methu â chwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group.

Bydd y burfa yn Sir Benfro yn cael ei digomisiynu tra bod y cwmni yn edrych am brynwr newydd ar gyfer y safle.

Ond maen nhw hefyd wedi dweud nad oes dewis nawr ond i ddefnyddio'r safle ar gyfer storio a dosbarthu a bydd hynny yn golygu "diswyddiadau sylweddol".

Mae'r cyngor sir a gwleidyddion eisoes wedi mynegi pryder am effaith ehangach cau Murco ar Sir Benfro.

Disgrifiad,
Aled Scourfield, gohebydd BBC Cymru yn y gorllewin, yn son am bryderon pobl Sir Benfro.

Newyddion digalon

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, sydd hefyd yn aelod seneddol yn yr ardal: "Rydym yn hynod, hynod siomedig."

"Mae hi'n ymddangos mai hyn yw'r diwedd."

Does dim eglurhad wedi ei roi eto pam fod y gwerthiant wedi methu.

Dywedodd Gweinidog Economi Cymru, Edwina Hart: "Mae hyn yn newyddion hynod ddigalon, yn enwedig fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud popeth i gefnogi y gwerthiant.

"Yn cyd-weithio yn agos gydag adrannau Llywodraeth San Steffan, roedd swyddogion Llywodraeth Cymru wedi gweithio a chyfathrebu gyda'r ddau gwmni ar lefelau uchel, a hynny dros gyfnod o sawl mis er mwyn ceisio diogelu'r burfa a'r swyddi yn Aberdaugleddau."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Murphy Oil y bydd safle Murco yn cael ei ddigomisiynu

Ar lawr Tŷ'r Cyffredin dywedodd y Prif Weinidog David Cameron ei fod yn siomedig iawn o glywed y newyddion o Aberdaugleddau."

"Byddwn yn gwneud popeth i gydweithio gyda'r cwmni er mwyn ceisio dod o hyd i gyfleoedd gwaith i bawb sy'n gweithio yno. "

Newyddion drwg

Mae arweinydd Cyngor Sir Penfro, Jamie Adams wedi disgrifo'r penderfyniad fel ergyd ddifrifol, "yn enwedig pan roedd hi'n ymddangos rai misoedd yn ôl y byddai'r burfa yn cael ei phrynu gan gwmni Klesch".

Dywedodd maer Aberdaugleddau, Eric Ronald Harries, bod y newyddion yn ergyd fawr i bobl y dref.

"Am y chwe mis diwethaf mae cwmwl mawr wedi bod dros y sefyllfa - ond eto llawer iawn o obaith - roedd pawb yn teimlo bod gobaith.

"Yn anffodus heddiw rydyn ni wedi cael newyddion ofnadwy - er ymdrechion gorau llawer o bobl mae pethau yn dod i ben.

"Rydyn ni'n dal i gydio mewn gobaith y gall rhywbeth gael ei wneud.

"Er ein bod ni yn son am rifau, mewn gwirionedd rydyn ni'n delio gyda phobl a theuluoedd. Nawr maen nhw yn y sefyllfa drist iawn yma."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd y safle yn cael ei ddefnyddio ar gyfer storio a dosbarthu olew

Mae Klesch wedi gwrthod gwneud unrhyw sylw ynglyn â'r cyhoeddiad fod y gwerthiant wedi methu.

Yn ôl undeb Unite, mae Murco'n cyflogi 400 o weithwyr, yn ogystal â 200 o weithwyr contract ychwanegol. Credir hefyd fod y safle yn cyfrannu £30 miliwn y flwyddyn i'r economi leol.

Dywedodd Bryan Kelly, ar ran Corfforaeth Olew Murphy: "Dros y pedair blynedd diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar sicrhau allbwn bositif i ddyfodol y burfa a'i gweithlu.

"Yn anffodus, er gwaethaf ein holl ymdrechion, gwrthodwyd ein dymuniadau.

"Mae hi'n gyfnod anodd ac rydym yn parhau i gefnogi ein gweithwyr cyflogedig cymaint ag sydd yn bosib."