Carwyn Jones yn amddiffyn ei rôl dros y Gymraeg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn y llywodraeth i fod yn gyfrifol am y Gymraeg

Mae Carwyn Jones wedi amddiffyn ei rôl o fewn y Cabinet a'i gyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, gan ddweud nad yw hynny'n ormod yn ogystal â'i ddyletswyddau fel Prif Weinidog.

Mewn cyfweliad gyda Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, dywedodd ei fod yn credu ar hyn o bryd y dylai'r sawl sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg siarad yr iaith.

Daw ei sylwadau ar ôl i Gomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws, awgrymu y dylid edrych eto ar gyfrifoldebau'r Prif Weinidog, gan ddweud ei bod hi'n bryd cael rhywun yn y llywodraeth sydd yn gallu canolbwyntio yn llawn ar y Gymraeg.

Dywedodd Mr Jones: "Rwy'n credu ar hyn o bryd ei bod yn bwysig i wneud hyn, fel rhywun sy' wastad wedi siarad Cymraeg, rhywun sy'n dod o gefndir Cymraeg.

"Yr iaith sy'n holl bwysig i fi fel unigolyn, iaith sy'n bwysig i mi yn y teulu ag i'm plant."

'Brwydro mewn cymunedau'

Dywedodd nad oedd yn credu fod bod â chyfrifoldeb am y Gymraeg yn ogystal â'i ddyletswyddau fel Prif Weinidog yn ormodol.

Ychwanegodd fod ganddo hefyd gyfrifoldeb am feysydd eraill fel Ewrop, dur a Glo.

Cyfeiriodd hefyd at ei flaenoriaethau o ran y Gymraeg.

Dywedodd yn ei farn ef fod y frwydr dros yr iaith yn "cael ei wneud yn ein cymunedau a gyda phobl ifanc".

"Rhaid sicrhau bod pobl ifanc yn siarad Cymraeg," meddai.

"Mae cynnydd wedi bod yn y nifer ond y defnydd ydi'r broblem, ac mae sicrhau bod cymunedau yn defnyddio'r iaith, dyna fy mlaenoriaeth i.

Straeon perthnasol