Cywion Gatland // Gatland's Squad: The Early Years

  • Cyhoeddwyd
Emyr Phillips
Disgrifiad o’r llun,
Daeth Emyr Phillips yn gyfarwydd â gwisgo cap Cymru'n ifanc iawn! / Emyr Phillips became used to wearing a Welsh cap at an early age!
Liam Williams
Disgrifiad o’r llun,
Mae Liam Williams ar ei orau gyda'r bêl yn ei ddwylo / Liam Williams is at his best with ball in hand.
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r unig dro roedd Jonathan Davies yn dalach na Jamie Roberts! / The only time Jiffy was taller than Jamie Roberts!
Disgrifiad o’r llun,
Mae dwylo cadarn Mike Phillips wedi bod yn allweddol i lwyddiant diweddar Cymru / Mike Phillips' strong hands have been key to Wales' recent success.
Disgrifiad o’r llun,
Tybed ai hwn oedd cais cynta' Sam Warburton yn Stadiwm y Mileniwm? / Sam Warburton scoring his first try in the Millennium Stadium perhaps?
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r prop Rhodri Jones eisoes wedi creu argraff mawr ar garfan Scarlets a Chymru / Rhodri Jones has already made an impact in the red shirt for Scarlets and Wales
Disgrifiad o’r llun,
Mae Robin McBryde yn dal i fod yn ddylanwad mawr ar Jonathan Davies / Robin McBryde is still having a strong influence on Jonathan 'Fox' Davies
Disgrifiad o’r llun,
Leigh Halfpenny a Dan Biggar (2ail a 3ydd or chwith) yn nhîm dan 15eg Ysgolion Abertawe / Leigh Halfpenny and Dan Biggar lining up for Swansea Schoolboys U15s
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan Rhys Priestland dipyn o gic pan oedd e'n ifanc / Rhys Priestland has already earned his stripes playing for Wales.
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nicky Smith (dde) yn wyneb newydd i garfan Cymru, wedi iddo greu argraff 'da'r Gweilch / Nicky Smith (right) has been called up to the Welsh squad after a great start to the season for the Ospreys.
Disgrifiad o’r llun,
Gobeithio fydd crys Cymru'n ffitio Cory Allen yn well na'r un yma! / Let's hope the Welsh shirt fits Cory Allen better than this one!
Disgrifiad o’r llun,
Dechreuad disglair i Tom Prydie, y chwaraewr ifanca' i chwarae i Gymru (17) / A bright start for Tom Prydie, the youngest cap in Wales's history
Disgrifiad o’r llun,
Mae Scott Williams (gwaelod) a Gareth Davies (cefn, dde), canolwr a mewnwr y Sgarlets wedi bod yn chwarae gyda'i gilydd ers yn ifanc iawn / Scott Williams (bottom left) and Gareth Davies (back right) have been playing together for years.
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Alun-Wyn Jones yn gawr hyd yn oed yn ei arddegau / Alun-Wyn Jones has always been a towering influence in the pack
Disgrifiad o’r llun,
George North yn ei ddyddiau yng Ngholeg Llanymddyfri / George North as a student at Llandovery College where he played in the back row!
Disgrifiad o’r llun,
Gethin Jenkins (cefn,dde) pan oedd ganddo ychydig o wallt! / Gethin Jenkins (back,right) when he had hair!
Disgrifiad o’r llun,
...a Jake Ball (3ydd o'r dde) cyn iddo dyfu'r farf enwog 'na! / ...and Jake Ball before he grew that famous beard!
Disgrifiad o’r llun,
Anodd credu taw nid Luke Charteris (cefn, ail o'r chwith) oedd y talaf yn Ysgol Tregib / Hard to believe that Luke Charteris (back row, 2nd from left) wasn't the tallest at school!
Disgrifiad o’r llun,
Mae Paul James (gwaelod, 3ydd o'r dde) yn gyfarwydd iawn â'r rheng flaen! / Paul James (front,3rd from right) is used to being in the front row!
Disgrifiad o’r llun,
Wedi anafiadau i gicwyr Cymru, mae James Hook nôl yn y garfan ar gyfer gem Fiji. / After a series of injuries to Wales' kickers, James Hook has been drafted in for the game v Fiji
Disgrifiad o’r llun,
Scott Williams yn edrych yn angylaidd yn ystod ei gyfnod yn Ysgol y Ddwylan. / Scott Williams practices his angelic look whilst at Ysgol y Ddwylan.