John Allen yn gwadu diddordeb rhywiol mewn bechgyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Julia Quenzler
Disgrifiad o’r llun,
Mae John Allen yn gwadu 40 o gyhuddiadau yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Mae cyn-berchennog gwesty, agorodd gyfres o gartrefi plant yn y gogledd, wedi gwadu diddordeb rhywiol mewn bechgyn.

Am y tro cynta mae John Allen, 73 oed, sy'n wynebu 40 cyhuddiad o gam-drin rhywiol yn erbyn 19 bachgen ac un ferch rhwng diwedd y 1960au a chychwyn y 1990au, wedi rhoi tystiolaeth yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wrth i achos yr amddiffyn gychwyn.

Dywedodd wrth y llys ei fod wedi bod yn briod ddwywaith a'i fod yn meddwl y byddai'n cael ei ystyried yn ddeurywiol erbyn heddiw.

Clywodd y rheithgor ei fod wedi ei hyfforddi yn rheolwr gwesty ac wedi rheoli bandiau cerddoriaeth bop ar ddechrau'r 1960au.

Dim diddordeb

Gofynnodd ei fargyfreithiwr, John Mc Dermott QC, a oedd erioed wedi cael perthynas rywiol hoyw.

"Cefais ffling," meddai, "ond doedd o ddim yn unrhyw beth o bwys."

Pan ofynnwyd a oedd y berthynas yn un rhywiol, dywedodd ei bod.

Gofynnwyd a oedd ganddo ddiddordeb mewn bechgyn ifanc. Ei ateb oedd "Nac oedd" cyn dweud nad oedd ganddo ddiddordeb rhywiol mewn bechgyn.

'Priodas hapus'

Dywedodd Mr Allen nad oedd ei briodas gyntaf wedi para'n hir, tua 9 mis yn unig, a'i bod hi'n gamgymeriad.

Roedd wedi cyfarfod ei ail wraig, Norma, tra'n gweithio mewn gwesty yn Nhreffynnon, yn hyfforddi pobl ifanc oedd yn gadael borstal.

Roedd yn mwynhau "priodas hapus" gyda'i ail wraig drwy gydol y 1970au ac 1980au, meddai, a phan ofynnwyd a oedd ganddo ddiddordeb rhywiol mewn dynion yn ystod y cyfnod hwn atebodd "Na."

Eglurodd sut y dechreuodd ei wraig ac ef agor cartrefi plant, gan gychwyn drwy rentu Bryn Alyn Hall yn Llai ger Wrecsam yn 1968.

Dywedodd fod gan ei wraig Norma rywfaint o brofiad yn y maes ond nad oedd yn credu bod ganddi unrhyw gymwysterau heblaw am gymwysterau nyrsio.

14 o asiantaethau

Dangoswyd lluniau o Bryn Alyn Hall i'r diffynnydd ddywedodd wrth y llys ble'r oedd ystafelloedd cysgu'r plant, fflatiau'r gweithwyr ac ystafell ei wraig ac yntau.

Disgrifiodd sut roedd yr asiantaethau oedd yn gosod plant yn y cartref yn archwilio'r cartref cyn i'r plant gyrraedd.

Ar y cychwyn, meddai, roedd tua phedair o asiantaethau yn defnyddio'r cartref ond cododd hyn i 14 erbyn i'r cwmni ehangu.

Yn wreiddiol, roedd tua 14 o weithwyr ym Mryn Alyn, gan gynnwys dau gwpl priod, meddai.

Roedd y cartref yn derbyn plant rhwng 11-16 oed.

Dywedodd nad oedd ganddo unrhyw gymhwyster gofal plant, ond roedd yn derbyn cyngor a chymorth gweithwyr iechyd lleol.

Eglurodd ei fod yn hyrwyddo'r cartref ac y byddai awdurdodau lleol yn ymweld â'r cartref cyn anfon plant yno.

Straeon perthnasol