Cwest dyn o Dreffynnon: lladd anghyfreithlon

  • Cyhoeddwyd
Nicholas Lloyd DaviesFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Nicholas Lloyd Davies, 47 oed o Dreffynnon, bum niwrnod wedi iddo gael pigiad anaesthetig.

Mae dyn fu farw wedi iddo gael triniaeth am wddf poenus wedi cofnodi rheithfarn o ladd anghyfreithlon.

Bu farw Nicholas Lloyd Davies, 47 oed o Dreffynnon, bum niwrnod wedi iddo gael pigiad anaesthetig gan feddyg teulu.

Clywodd y cwest yn Rhuthun y byddai wedi byw a gwella pe bai wedi cael triniaeth CPR.

Fe fyddai Sanatha Weerarathna wedi ei gyhuddo o ddynladdiad ond bu farw eleni.

Clywodd y gwrandawiad fod y meddyg 80 oed wedi rhoi'r gorau i weithio i'r Gwasanaeth Iechyd tua 20 mlynedd yn ôl.

Wedi gallu goroesi

Byddai Mr Davies wedi goroesi pe bai'r meddyg wedi galw am ambiwlans ar unwaith yn lle galw brawd Mr Davies, Tim, gyrhaeddodd 10 munud yn ddiweddarach a galw 999 ei hun.

Cofnododd John Gittins, Crwner Dwyrain a Chanol Gogledd Cymru, reithfarn o ladd anghyfreithlon yn achos Mr Davies oedd yn gweithio yng ngarej y teulu yn Lloc.

Roedd wedi galw yng nghartref Mr Weerarathna yn Sarn ger Treffynnon ar 20 Tachwedd y llynedd, yn cwyno am boen yn ei wddf oedd yn ei atal rhag gallu symud.

Roedd teulu Mr Davies yn adnabod Mr Weerarathna oherwydd ei fod yn gwsmer yn y garej a'i fod wedi rhoi triniaeth i aelodau eraill o'r teulu.

'CPR effeithiol'

Dywedodd Patholegydd y Swyddfa Gartref, Dr Brian Rodgers, nad oedd maint yr anaesthetig gafodd Mr Davies yn ddigon i'w ladd.

Ond er gwaethaf honiadau Dr Weerarathna bod y nodwydd ddim ond wedi mynd hanner modfedd i mewn i gorff Mr Davies, dywedodd fod rhaid ei bod hi wedi mynd tua dwy neu dair modfedd i'w gorff, gan gyrraedd madruddyn y cefn.

Roedd y cyffur wedi cyrraedd yr ymennydd ac effeithio ar y galon a bu farw Mr Davies bum niwrnod yn ddiweddarach yn yr ysbyty.

Dywedodd Dr Rodgers: "Gyda CPR effeithiol byddai wedi byw ac wedi gwella."

Ar ôl y gwrandawiad darllenodd y cyfreithiwr, Mark Evans, ddatganiad ar ran y teulu ddywedodd: "Mae'r achos hwn yn pwysleisio'r angen i fynd at feddygon sydd wedi eu cofrestru a'u trwyddedu am gymorth, a gobeithiwn y bydd gwersi'n cael eu dysgu."