Cwest: Dyn yn disgyn o fan wrth i 'chwarae droi'n chwerw'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Karl Mark
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd dyfarniad o farwoaleth drwy ddamwain ei chofnodi yng nghwest Wayne Rowlands

Cafodd dyn o Ynys Môn anaf difrifol i'w ymennydd ar ôl disgyn o gerbyd oedd yn symud, clywodd cwest yng Nghaernarfon.

Roedd Wayne Rowlands, 27 ac o Llanrhyddlad, yn un o ddau oedd yn teithio yn y fan ar ffordd wledig ar yr ynys pan agorodd y drws fel jôc.

Dywedodd y teithiwr arall, Shaun Wharton: "Roedd o fel ei fod wedi llithro ar y set. Dydw i ddim yn meddwl ei fod o wedi neidio allan."

Fe wnaeth y crwner, Nicola Jones, gofnodi dyfarniad o farwolaeth drwy ddamwain.

Clywodd y cwest bod Mr Rowlands, oedd yn dad i un, yn teithio yn y fan Transit wen rhwng Llanfaelog a Bryngwran.

Roedd y grŵp ar y ffordd i dafarn, a dywedodd Mr Wharton bod Mr Rowlands ychydig yn feddw.

Anafiadau i'w ben

Dywedodd bod Mr Rowlands wedi agor drws y cerbyd fel jôc, ac wedi symud at ochr y set.

Er i Mr Wharton, oedd yn eistedd rhwng Mr Rowlands a'r gyrrwr, geisio dal ynddo, syrthiodd Mr Rowlands allan o'r fan ac i'r ffordd.

Dywedodd Robert Jones, oedd yn gyrru'r fan, ei fod yn gyrru am tua 40 mya pan syrthiodd Mr Rowlands.

Bu farw yn yr ysbyty yn ddiweddarach o anafiadau i'w ben.

Roedd gan Mr Rowlands ddwbl lefel yr alcohol yn ei waed a sy'n cael ei ganiatáu i yrru, ond ychwanegodd y crwner nad oedd mor feddw ei fod wedi neidio o'r fan.

"Nid yw'n deg dweud bod hwn yn jôc lle neidiodd Wayne o'r cerbyd. Dydw i ddim yn meddwl ei fod mor feddw â hynny," meddai'r crwner.