Andy Richardson i gynnal adolygiad o'r diwydiant llaeth

  • Cyhoeddwyd
Llaeth
Disgrifiad o’r llun,
Nod yr adolygiad fydd ceisio adfer hyder o fewn y diwydiant llaeth.

Mae'r dirprwy weinidog dros amaethyddiaeth a bwyd, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi bod Andy Richardson, aelod o Dasglu Llaeth Cymru, wedi cytuno i ymgymryd â'r dasg o gynnal adolygiad annibynnol o'r diwydiant llaeth yng Nghymru.

Mis diwethaf cyhoeddodd y dirprwy weinidog y byddai adolygiad yn cael ei gynnal o ganlyniad i'r gostyngiad diweddar ym mhris llaeth ac i ystyried effeithiolrwydd y Cynllun Llaeth a'r Côd Gwirfoddol yng Nghymru.

Roedd Rebecca Evans wedi dweud mai nod yr adolygiad fydd awgrymu mesurau i adfer hyder o fewn y sector yn dilyn ergydion diweddar sydd wedi gweld prisiau cynnyrch yn gostwng yn sylweddol.

Yn ystod Cynhadledd Flynyddol yr NFU ddydd Iau dywedodd Rebecca Evans ei bod hi'n edrych ymlaen at gydweithio gyda Mr Richardson a Thasglu Llaeth Cymru yn ystod y broses o gynnal yr adolygiad, gan ddisgwyl derbyn yr adroddiad terfynol erbyn diwedd mis Chwefror 2015.

Dywedodd y dirprwy weinidog: "Mae gan Mr Richardson brofiad helaeth yn y diwydiant llaeth gan ymgymryd â nifer o fentrau tebyg ar draws y DU, felly rydw i'n falch ei fod wedi cytuno i gynnal yr adolygiad hwn.

"Rydw i'n disgwyl i'r adolygiad roi cyfarwyddyd strategol clir i'r diwydiant llaeth ar draws yr holl gadwyn gyflenwi, gan gynnig argymhellion ar gyfer y llywodraeth a'r diwydiant a fydd yn sicrhau twf economaidd a swyddi ychwanegol yn y diwydiant yng Nghymru.