John Allen: Gwadu goruchwylio'r bechgyn ar ei ben ei hun

  • Cyhoeddwyd
John AllenFfynhonnell y llun, Julia Quenzler
Disgrifiad o’r llun,
Yn Llys y Goron mae John Allen yn gwadu 40 o gyhuddiadau.

Mae cyn-berchennog gwesty, sy'n wynebu 40 cyhuddiad o gam-drin rhywiol yn erbyn 19 bachgen ac un ferch rhwng diwedd y 1960au a chychwyn y 1990au, wedi dweud nad oedd erioed yn cysgu yn y cartref plant ar ei ben ei hun nac yn goruchwylio'r bechgyn ar ei ben ei hun gyda'r nos.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae John Allen yn gwadu pob cyhuddiad.

Dywedodd y dyn 73 oed, oedd yn rhedeg cyfres o gartrefi plant yn ardal Wrecsam, ei fod yn byw yn y cartref cyntaf, Bryn Alyn, yn niwedd y 1960au ac yn byw yno gyda'i ddarpar wraig.

Wedyn symudodd y cwpl i mewn i dŷ eu hunain mewn pentref gerllaw wedi iddyn nhw briodi.

Trefniadau nos

Gofynnodd ei fargyfreithiwr, John McDermott QC, beth oedd y trefniadau nos yn y cartref.

Dywedodd y diffynnydd fod gwyliwr nos yn gweithio yn y cartref ond nad oedd yn cael unrhyw gyswllt uniongyrchol gyda'r plant, ac yn rhoi gwybod i Mr Allen neu weithiwr arall am unrhyw sŵn neu broblem.

Gofynnodd y bargyfreithiwr: "Os oeddech chi am grwydro o amgylch adran y bechgyn, ... oedd modd i chi wneud hynny?"

Atebodd Mr Allen: "Oedd". Ond dywedodd y byddai ddim ond yn mynd i'r stafelloedd cysgu gyda'r nos os oedd angen iddo wneud hynny.

Roedd drws yn gwahanu stafell Mr Allen a'i bartner, Norma, a stafelloedd y bechgyn.

Gwadodd ei fod wedi goruchwylio'r cartref ar ei ben ei hun gyda'r nos.

Annog

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn mynd i'r stafelloedd newid, dywedodd ei fod yn gwneud hynny ond dim ond i'w hannog yn ystod y gwersi chwaraeon.

Wrth ymateb i gwestiwn ei fargyfreithiwr a oedd yn mynd i'r stafelloedd newid oherwydd bod ganddo ddiddordeb rhywiol mewn bechgyn ifanc, dywedodd: "Nac oeddwn, byth."

Dywedodd nad oedd wedi mynd â bechgyn unigol ar eu gwyliau ond bod teithiau tramor wedi eu trefnu ar gyfer grwpiau o fechgyn, a hynny gyda gweithwyr eraill.

Gofynnwyd iddo a oedd un o'r dioddefwyr honedig wedi bod ar daith gydag ef i Sbaen ac atebodd: "Dydw i ddim cofio."

Drwgdeimlad

Dywedodd y diffynnydd nad oedd wedi prynu beiciau modur ac anrhegion drud eraill i'r bechgyn oherwydd ei fod yn eu cam-drin.

Yn ôl Mr Allen, roedd bechgyn dros 16 oed oedd yn gweithio yn derbyn moped er mwyn gallu mynd i'w gwaith oherwydd ei bod hi'n amhosibl defnyddio'r bws mini neu drafnidiaeth gyhoeddus i fynd â'r holl blant i ble roedd angen iddyn nhw fod.

Dywedodd mai dim ond ar ôl trafodaethau gyda'r gwasanaethau cymdeithasol ac weithiau gyda'r rhieni y byddai'r penderfyniad terfynol am brynu'r moped yn cael ei wneud.

Ond dywedodd bod yr arfer yn gallu creu drwgdeimlad ymysg y bechgyn.