John Allen: Gwadu cam-drin bachgen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Julia Quenzler
Disgrifiad o’r llun,
Yn Llys y Goron mae John Allen yn gwadu 40 o gyhuddiadau.

Mae cyn-berchennog gwesty, sy'n wynebu 40 cyhuddiad o gam-drin rhywiol yn erbyn 19 bachgen ac un ferch rhwng diwedd y 1960au a chychwyn y 1990au, wedi gwadu cam-drin bachgen 11 oed, a hynny ar y cyd gydag un o'r bechgyn hŷn oedd yn byw yng nghartref Bryn Alyn.

Bydd John Allen, 73 oed, oedd yn rhedeg cyfres o gartrefi plant yn ardal Wrecsam, yn clywed manylion yr holl gyhuddiadau yn ei erbyn.

Dywedodd John Allen bod y bachgen yn ei arddegau, wnaeth gymryd rhan yn yr ymosodiad rhywiol honedig gyda Mr Allen, wedi ei wahardd o Bryn Alyn am geisio cam-drin rhai o'r bechgyn yn rhywiol.

Ychwanegodd bod y bachgen wedi'i ddisgrifio ar y pryd fel bod yn "addysgol isnormal" ac yn "ffantasydd" oedd yn cael ei ystyried fel "ffwl" yn y cartref.

Ond dywedodd John Allen bod yr honiad ei fod ef, a'r bachgen, wedi cam-drin bachgen arall yn "anghywir".

'Anwir'

Gofynnwyd iddo am y gemau awyr agored oedd yn cael eu chwarae yn ardal Moel Famau o'r Fflint. Un o'r cyhuddiadau yn erbyn Mr Allen yw ei fod wedi treisio bachgen wedi i'r ddau ohonyn nhw gael eu gwahanu oddi wrth weddill y grŵp.

Gofynnodd ei fargyfreithiwr, John McDermott QC: "A yw hyn yn wir neu'n anwir?"

Dywedodd: "Na, mae hynny'n anwir."

Yn ogystal gwadodd ei fod wedi ysbio ar y bachgen a bachgen arall drwy dwll yn y drws, ynghyd â gwadu ei fod yn cynnal archwiliadau meddygol 'ffug'.

'Cwrtais iawn'

Mae John Allen hefyd wedi'i gyhuddo o ymosod yn rhywiol ar fachgen pan arhosodd dros nos yn ei gartref.

Dywedodd wrth y rheithgor bod rhai o'r bechgyn wedi aros yn ei gartref, a hynny pan roedd tô Bryn Alyn yn cael ei drwsio, ond ni allai gofio os oedd y dioddefwr honedig yn eu mysg.

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn adnabod y bachgen yn dda, dywedodd ei fod yn ei adnabod yn dda oherwydd mai ef oedd un o'r cyntaf i gyrraedd Bryn Alyn.

Dywedodd: "Roedd rhai o'r gweithwyr yn credu ei fod yn eu troi yn erbyn ei gilydd. Allai i ddim cofio unrhyw wrthdaro, roedd yn gwrtais iawn drwy'r amser."

'Cadarn, ond teg'

Pan ofynnwyd iddo am yr ail gyhuddiad yn ei erbyn, dywedodd John Allen nad oedd yn wir.

Gwadodd ei fod wedi llusgo'r bachgen fyny'r grisiau gan ymosod yn rhywiol arno mewn ystafell ymolchi neu ystafell amlbwrpas.

Yn ogystal dywedodd bod cyhuddiad ei fod wedi cam-drin y bachgen yn yr ystafell gysgu yn anwir.

Dywedodd Mr McDermott: "Roedd o'n dweud eich bod chi yn rheoli'r cartref yn llym. Ydi hynny'n wir?"

Ymatebodd Mr Allen: "Roeddwn i'n gadarn, ond yn deg."

Gwadodd ei fod wedi treisio bachgen mewn bwthyn yn Aberdaron, ble roedd rhai o'r bechgyn ar eu gwyliau.

Dywedodd: "Tydi hynny ddim yn wir o gwbl.... Es i erioed i'r bwthyn yn Aberdaron. Dim ond i'r ganolfan awyr agored ger Y Bala es i.

Mae John Allen yn gwadu'r 40 cyhuddiad yn ei erbyn.

Straeon perthnasol