Ffrae am gynllun adennill ynni yn Sir Gar

  • Cyhoeddwyd
Canolfan pyrolysis
Disgrifiad o’r llun,
Mae Clean Power Properties yn gwadu mai llosgydd fyddai'n cael ei adeiladu ar y safle yng Nghwmgwili

Mae aelod seneddol wedi dweud wrth BBC Cymru bod ganddi bryderon mawr am gynllun i adeiladu canolfan adennill ynni yng Nghwmgwili.

Dywedodd AS Llanelli, Nia Griffith "nad oes esiampl debyg yn gweithredu i edrych arno ac nid ydym am fod y cyntaf yma".

Mae Clean Power Properties am adeiladu canolfan ger yr A48 fydd yn dal uned pyrolysis, treilydd anaerobig a pharc solar. Maen nhw'n dweud eu bod nhw'n bwriadu cludo gwastraff o radiws deithio o 45 munud i ddefnyddio ar y safle.

Ond mae ymgyrchwyr lleol yn poeni nad yw'r gymuned wedi cael digon o wybodaeth am y cynllun.

Pyrolysis

Cwmni fuddsoddi o Lundain, Mount Grange, sydd y tu ol i'r cynllun i godi canolfan pyrolysis yng Nghwm Gwili, un o nifer o safleoedd dros y DU.

Byddai'r canolfan yn cael gwared o wastraff drwy broses pyrolysis - sef defnyddio gwres uchel heb ocsigen i drin y sbwriel.

Mae pobl leol yn honni mai llosgydd fydd yn cael ei adeiladu, rhywbeth mae'r cwmni yn ei wadu.

Dywedodd Cyfoeth Naturiol Cymru wrth BBC Cymru nad oedd unrhyw ganolfannau pyrolysis yn gweithredu yng Nghymru eto, er bod trwydded wedi ei roi i safle yn ardal Clydach.

Mae'r corff cyfatebol yn yr Alban - Scottish Environmental Protection Agency (SEPA) - wedi gwrthod cynlluniau i gynhyrchu egni o wastraff oherwydd diffyg gwybodaeth.

'Mwy o wybodaeth'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Nia Griffith am weld mwy o wybodaeth am y cynllun cyn iddo fynd yn ei flaen

Mae Nia Griffith am weld mwy o wybodaeth am y cynllun hefyd.

"Does dim esiampl arall i weld sut mae'n gweithio a beth sy'n bwysig nawr ydy cael llawer mwy o wybodaeth," meddai.

"Dwi wedi clywed bod SEPA wedi gwrthod gan bod dim digon o wybodaeth ar emissions er enghraifft."

Yn lleol, mae nifer yn poeni am allyrron o'r ganolfan, ac effaith hynny ar yr ardal.

Un sy'n poeni yw Yve Fforest: "Fydd o ddim yn saff, er bod y cwmni yn dweud bod dim byd yn dod mas o'r stacks 'ma a'r mwg yn yr awyr, mi fydd na, achos dydyn nhw methu rheoli beth sy'n mynd mewn i'r bagiau du," meddai.

"Maen nhw'n dweud eu bod nhw am gael pobl yn tynnu pethau o'r bagiau du yma, a bydd dim plastig yn mynd mewn, ond dwi'n credu y bydd hynny'n anodd iawn i reoli, mae pobl yn gwneud camgymeriadau."

Yn ogystal â phoeni am effaith y cynllun ar yr ardal, mae pryder hefyd am y lorïau fydd yn cludo gwastraff i'r safle ar hyd ffordd yr A48 ger Cwmgwili - lon sydd wedi gweld nifer o ddamweiniau dros y blynyddoedd.

'Datblygiad modern'

Roedd Clean Power Properties wedi gwrthod cais am gyfweliad gyda BBC Cymru.

Mewn datganiad, dywedon nhw eu bod wedi cyflwyno cais i Gyngor Sir Gar, a bod hynny yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn 2013.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Fel yr ydyn ni wedi dweud ers dechrau'r broses o ymgynghori yn yr hydref, ni fyddwn yn llosgi gwastraff ar y safle.

"Fel datblygwyr y safle, rydyn ni am symud ymlaen o'i ddefnydd presennol fel safle claddu sbwriel.

"Ein cynnig yw creu datblygiad modern a glan sy'n creu ynni ac yn gwahanu deunydd all ei ailgylchu i'w ddefnyddio yn lleol.

"Mae'n glir o'r cynlluniau gafodd eu cyhoeddi ac o'r wefan ymgynghori nad llosgydd yw'r cynllun yma."

Mae disgwyl i'r cais cynllunio gael ei ystyried gan Gyngor Sir Gar dros yr haf.