Damwain: Apêl am dystion

Cyhoeddwyd

Cafodd pedwar o bobl eu cludo i'r ysbyty ar ôl damwain ddifrifol ar yr A470 ger Llanrwst.

Dywed Heddlu'r Gogledd bod y ddamwain wedi digwydd toc cyn hanner dydd, dydd Iau, ger Gwesty Abaty Maenan, ble bu gwrthdrawiad rhwng VW Golf arian a Vauxhall Astra glas.

Mae'r ffordd rhwng Llanrwst a Tal-y-Cafn bellach wedi ailagor, wedi iddi fod ar gau am rai oriau.

Aed a tri o'r rhai a anafwyd i Ysbyty Gwynedd, Bangor ac aed a'r llall i Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan.

Dywed yr heddlu fod gyrrwr y VW Golf a theithiwr o'r Vauxhall Astra mewn cyflwr difrifol.

Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad, a dylai unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth alw'r heddlu ar 101.