Ystlumod i achub y Coliseum?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Coliseum wedi bod yn gyrchfan poblogaidd ym Mhorthmadog ers 1931

Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau fod oedi pellach ynghylch penderfynu ar ddyfodol y Coliseum ym Mhorthmadog.

Daw'r oedi yn sgil pryderon fod ystlumod yn bresennol ar y safle.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor: "Derbyniodd Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Gwynedd hysbysiad o flaen llaw gan gwmni Development UK Northern Ltd ar 14 Hydref 2014 o'u bwriad i ddymchwel adeilad sinema'r Coliseum ym Mhorthmadog.

"Ers hynny mae Uned Bioamrywiaeth y Cyngor wedi cynnal ymweliad safle ac maent o'r farn bod angen cynnal arolwg er mwyn canfod os oes unrhyw ystlumod posibl ar y safle.

"Bydd rhaid i'r ymgeisydd gyflwyno arolwg ystlumod sydd yn cynnwys archwiliad llawn o'r adeilad ag i gynnwys unrhyw fesuriadau lliniaru perthnasol os darganfyddir ystlumod yno. Byddwn yn ystyried y canlyniadau cyn penderfynu ar gais yr ymgeisydd.

"Felly ar hyn o bryd mae'r Adran Gynllunio wedi cadarnhau yn ffurfiol bod angen cymeradwyaeth o flaen llaw yn yr achos hwn."

Straeon perthnasol