BBC Cymru Fyw

Twyll: Dedfryd o bedair mlynedd a hanner

Published
image copyrightWales News Service
image captionRoedd Alan Knight wedi honni bod ganddo anabledd difrifol

Wedi i lys glywed ei fod wedi ffugio anabledd a honni ei fod mewn coma am ddwy flynedd i osgoi mynd i'r carchar, mae dyn wedi ei ddedfrydu i bedair blynedd a hanner dan glo.

Fe wnaeth Alan Knight, 47 oed o Abertawe, ddwyn dros £40,000 gan gymydog drwy ei dwyllo, ond cafodd ei ddal ar ôl mynd ar wyliau ac i siopa.

Er iddo osgoi'r llys sawl gwaith, cafodd ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener.

Roedd wedi cyfaddef i gyhuddiadau o ddwyn a thwyll mewn gwrandawiad fis diwethaf.

image copyrightWales News Service
image captionCafodd Knight ei weld yn cerdded o amgylch archfarchnad.

£41,570

Yn ystod y gwrandawiad fis diwethaf clywodd y llys bod Knight yn hawlio budd-daliadau ar ôl honni ei fod wedi dioddef anaf difrifol i'w wddf.

Roedd ei wraig Helen, 33, wedi honni bod rhaid iddi ofalu am ei gŵr ar ôl yr anaf.

Clywodd y llys bod Knight wedi cymryd arian o gynilion pensiynwr oedd yn gymydog iddo, drwy ei dwyllo.

Cafodd £41,570 ei gymryd o gyfrif banc Ivor Richards, a defnyddiodd Knight yr arian i dalu am wyliau ac am garafán yn Dorset.

Fe wnaeth yr heddlu geisio dwyn achos yn erbyn Knight "o leiaf ddwywaith", ond aeth Knight â'i hun i'r ysbyty yn honni bod ei gyflwr wedi gwaethygu.

Ond fe welodd meddygon yn yr ysbyty bod Knight yn bwyta, yn sychu ei wyneb ac yn ysgrifennu.

Clywodd y llys bod y banc wedi ad-dalu'r arian gafodd ei gymryd i Mr Richards.

Straeon perthnasol

  • Dyn wedi dwyn £40,000 drwy ffugio anaf difrifol