Diarhebion yr Hydref

Cyhoeddwyd

Ar ôl yr holl ragymadrodd bydd tîm rygbi Cymru yn chwarae eu gêm agoriadol yng Nghyfres yr Hydref yn erbyn Awstralia ar Tachwedd 8. Yn ei flog wythnosol i Cymru Fyw, Gareth Charles, Gohebydd Rygbi BBC Cymru sy'n pwyso a mesur gobeithion gwŷr Warren Gatland o guro un o gewri hemisffer y de:

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cymru 21 - 18 Awstralia, 2008, y tro diwethaf i Gymru guro'r Wallabies

Un wennol wna hydref." Dyna ddihareb newydd all Warren Gatland fathu petai Cymru'n curo Awstralia ddydd Sadwrn.

Byddai ond un fuddugoliaeth dros un o fawrion hemisffer y De dros yr wythnosau nesa' yn gwneud cyfres yr Hydref yn llwyddiant oherwydd yn ystod cyfnod Warren Gatland mae Cymru wedi chwarae 25 prawf yn erbyn Awstralia, De Affrica a Seland Newydd ac ennill - un!

Cwpan y Byd

Ond byddai buddugoliaeth dros Awstralia'n fwy arwyddocaol na'r un, gyda'r ddau i gwrdd nesa ymhen blwyddyn o dan amgylchiadau tra gwahanol - brwydr am le yn 8-olaf Cwpan y Byd.

Mae'r ystadegau'n awgrymu mai Awstralia sy'n cynnig y cyfle gorau am fuddugoliaeth. Dau bwynt, pwynt, dau bwynt - dyna fesur mantais y Wallabies yn y dair gêm ddwetha'. A phump a hanner yw'r cyfartaledd yn y naw gêm ers i Gymru ennill nôl yn 2008.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mike Harris yn torri calonau'r Cymry

Mae'n dal yn boenus o fyw yn y cof gweld Mike Harris yn trosi'r gic funud olaf i ennill y gêm yn Stadiwm Etihad, Melbourne a Kurtley Beale yn llithro drosodd yn y gornel a chloc Stadiwm y Mileniwm yn troi'n goch.

Anghredinedd llwyr oedd yr emosiwn - wel un o'r emosiynau! Wrth holi Warren Gatland yr wythnos hon fe ddywedodd ei fod e'n "desperate" i droi colled agos yn fuddugoliaeth - a ni Warren bach, a ni!!

Disgrifiad o’r llun,
Michael Cheika, Prif Hyfforddwr Awstralia

Profiad Cheika

Ond gobeithio bod neb yn meddwl am eiliad bod yr holl nonsens tu ôl y llenni dan Ewen McKenzie yn mynd i gael effaith ar dîm Awstralia. Er mai ryw bythefnos mae Michael Cheika wedi bod wrth y llyw mae ganddo'r profiad a'r cymeriad i osod ei stamp ar bethau'n syth.

Nid llawer o hyfforddwyr sy'n gallu hawlio coron Cynghrair Geltaidd, Cwpan Ewrop a theitl Super XV. Bydd e'n hen gyfarwydd â chwaraewyr Cymru a chriw'r Waratahs yng ngharfan Awstralia yn hen gyfarwydd â fe.

Disgrifiad o’r llun,
Kurtley Beale yn cael ei lusgo i'r llawr gan Rhys Preistland y llynedd

Eleni yw'r flwyddyn?

Ac eto, ac eto am ryw reswm anesboniadwy mae 'na dal gronyn o optimistiaeth a gobaith mai dyma FYDD y tro ac na fydd yn rhaid i fi ochneidio wrth sylwebu fel gwnes i pan groesodd Kurtley Beale ddwy flynedd nôl - "o na, ma' nhw wedi gwneud e eto!".

Os digwydd i Gymru fynd yn eu blaen i guro Awstralia, De Affrica A Seland Newydd yna fe allwn ni ddisgwyl bathu dihareb newydd eto, sef "Un Warren wna wanwyn", oherwydd fe fydd gwawr newydd i rygbi Cymru ar drothwy Cwpan y Byd - ond mae lot o ddŵr i fynd dan y bont cyn hynny.