Tribiwnlys llyfrgell: Diswyddo annheg

  • Cyhoeddwyd
Llyfrgell genedlaethol

Mae tribiwnlys wedi canfod i ddau aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth gael eu diswyddo yn annheg.

Roedd dau o gyn uwch-swyddogion y llyfrgell, Arwel Jones ac Elwyn Williams, yn honni iddyn nhw gael eu diswyddo i bob pwrpas (constructive dismissal), a bod y llyfrgell wedi torri telerau eu cytundebau drwy israddio eu swyddi.

Cafodd y ddau eu hîsraddio gan banel disgyblu am gamgymeriadau yn ymwneud â rhoi cytundeb i gwmni preifat.

Fe gawson nhw eu hîsraddio i swyddi dau fand cyflog yn îs, rhywbeth y mae'r dynion yn honni oedd gyfystyr â'i diswyddo, ac yn annheg.

Cyfrifoldeb

Digwyddodd y broses disgyblu ar ôl i gytundeb gael ei roi i gwmni preifat i wneud gwaith hyrwyddo ar ran y llyfrgell, a clywodd y tribiwnlys am gamgymeriadau gafodd eu gwneud yn y broses dendro ac wrth reoli'r cytundeb hwnnw.

Mewn dyfarniad gohiriedig, fe ddaeth y tribiwnlys i'r casgliad fod Mr Jones a Mr Williams wedi cyfrannu 10% i'w diswyddiad, gan adael 90% o'r cyfrifoldeb ar ysgwyddau'r Llyfrgell.

Fe fydd y fformiwla hwn yn cael ei ddefnyddio i asesu unrhyw iawndal.

Fe fydd rhesymau llawn y dyfarniad yn cael eu cyhoeddi yn ystod y mis.

Fe adawodd Mr Jones ei swydd, ond mae Mr Williams yn parhau i weithio yno.